Arkivert artikkel

Statsministeren roste Høyre-kommuner

Etter valget i 2011 bor 54 prosent av landets befolkning i en Høyre-styrt kommune. Det har gitt en rekke, positive resultater.

Mandag 10. august gjorde Høyre sine siste forberedelser til årets valgkamp, på en samling hvor regjeringsapparatet, stortingsgruppen og sentralt ansatte deltok. I tillegg til å makere starten for forhåndsstemmingen på ulike steder i Oslo, trakk partileder og statsminister Erna Solberg frem en rekke eksempler på hvordan Høyres nye ideer og bedre løsninger har virket i kommune-Norge:

  • Oslo har Norges mest mangfoldige elevflokk, men likevel noen av landets beste skoleresultater. Under Høyres ledelse har frafallet i videregående skole også gått ned.
  • Når Bergen nå må bremse på utgiftsposter, verner de eldreomsorgen – og satser blant annet på økt bruk av velferdsteknologi og IKT. For Høyre er det avgjørende å gi eldre mulighet til å bo lenger hjemme – med trygghet og verdighet.
  • Herøy kommune har under Høyres ledelse på eget initiativ ansatt kommunepsykolog. Kommunen i Møre og Romsdal er også en av få som har ansatt kreftsykepleier uten tilskudd.
  • I Vestvågøy kommune har Lekneshagen Bofellesskap vært et viktig prosjekt for Høyre. Tilbudet er et fyrtårn og helt i samsvar med regjeringens mål for eldreomsorgen. Aktiviteter, systematisk kvalitetsarbeid, egen geriater og tydelig satsing på kompetanse. Arkitektur som bidrar til et aktivt liv og mestring. I helgen var Bent innom – og som han skrev på Facebook: Verdt et besøk for alle som er opptatt av en verdig eldreomsorg med kvalitet.

– For meg er det viktig å løfte frem våre flinke folk i kommunene og fylkene. Mange av dem har fått til mye bra – også de siste fire årene. Våre dyktige lokalpolitikere fortjener fornyet tillit, slik at de kan få utrettet enda mer. Det er nok av viktige saker. Det er ikke likegyldig hvordan lokal- og fylkespolitikerne løser oppgavene, sa Erna Solberg.

– Kommunene trenger ordførere som hever blikket, ser fremover – og har visjoner for utvikling av sitt lokalsamfunn, sin by. Ordførere fra Høyre ser sammenhengene mellom gode lokalsamfunn, trygge arbeidsplasser og en næringsvennlig politikk, fortsatte hun.

Statsministeren trakk frem mange eksempler på Høyre-styrte kommuner som er med og ruster Norge for fremtiden:

  • «Ny by – ny flyplass»-prosjektet i Bodø er et gigantisk prosjekt. Rullebanen, som må fornyes innen ti år, ønskes flyttet. Det frigjør potensielt opptil 4.000 dekar til ny virksomhet. Ordfører Ole-Henrik Hjartøy har grunn til å være stolt over det han mener er det beste byutviklingsprosjektet i hele Europa akkurat nå.
  • I Moss vil Høyre-ordfører Tage Pettersen og kollegene hans skape kortreiste kompetansearbeidsplasser når de planlegger nye Moss sentrum. Det er spennende og visjonære planer som skal ta veien fra tegnebrettet til virkeligheten.
  • I Stavanger vet Christine Sagen Helgø at byen står overfor utfordringer. Likevel har hun ambisiøse planer. Stavanger skal fortsatt være foregangskommune innen næringsliv og omstilling. Kommunen skal tilrettelegge for 10 000 nye arbeidsplasser innen 2020.
  • I Drammen har Høyre og ordfører Tore Oppdal Hansen samarbeidet med statlige myndigheter om lokalisering av nytt sykehus. Med den nye regjeringen kom Brakerøya inn som lokaliseringsmulighet og ble valgt. Høyre vil være medspiller i arbeidet med ferdigstillelsen av sykehuset.
  • Kollektivtilbudet i Oslo har blitt vesentlig bedre de siste årene. Aftenposten hadde for et par uker siden funnet en ekspert som mente at Høyre-byrådet hadde utviklet et «for godt kollektivtilbud». Men Oslo Høyre er verken fornøyd eller ferdig. Nå skal byrådsleder Stian Berger Røsland gjennomføre det han kaller «de fire store»: Bane til Fornebu og A-hus, ny sentrumstunnel, nye trikker og nytt signalanlegg til t-banen. I dag kommer 70 prosent av verdens klimagassutslipp fra byer – og lykkes ikke byene i klimaarbeidet, lykkes vi ikke i det hele tatt. Det vet Oslo. Innen 2050 skal Norges hovedstad være klimanøytral. Og allerede før 2020 skal hele kollektivtilbudet være fossilfritt. Slikt legges merke til og Oslo, som en av svært få mindre byer, er under Høyres ledelse invitert inn i C40 Climate Cities Leadership Group, som er miljø- og klimaorganisasjonen til verdens 40 største megabyer. De vil lære av Oslo og det veikartet byrådet har meislet ut.

Det betyr noe hvem som styrer, også lokalt. I kommune-Norge som i rikspolitikken skal Høyre gå foran med nye ideer og bedre løsninger, som gir en enklere hverdag for hver og en av oss, som sikrer gode velferdstjenester avhengig av hvor man bor og som skaper trygge arbeidsplasser over hele landet.

Les hele talen til Erna Solberg her.