Arkivert artikkel

Ny lov om selvkjørende kjøretøy

Fra nyåret vil selvkjørende biler testes på norske veier. På sikt at kan denne teknologien gi lavere klimautslipp, mindre kø og mer trafikksikkerhet.

I Kongsberg har de et EU-prosjekt med selvkjørende minibuss, hvor utprøvingen starter på nyåret. Da skal bussen også testes på vinterføre. Stortingsrepresentant Helge Orten fra Høyre har allerede prøvekjørt som passasjer. Foto: Daniel Torkildsen

– Som et teknologioptimistisk parti ønsker Høyre å legge til rette for ny teknologi. Jeg føler meg ganske sikker på at utprøvingen av selvkjørende biler vil gi bedre løsninger for trafikanter i fremtiden, sier Helge Orten, leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Smart bruk av ny teknologi er en viktig del av hvordan vi skaper bærekraftig velferd fremover.

– Dette er spennende og blir en del av framtida til norsk transport, sier lederen av Stortingets transportkomite.

Førerløse biler og busser på norske veier

Forslaget tillater i praksis helt førerløse kjøretøy på norske veier, så lenge søkeren klarer å sannsynliggjøre overfor myndighetene at bilen er i stand til å kjøre seg selv. Selskapet må også gjøre én person juridisk ansvarlig.

– Søkeren må sannsynliggjøre at de hele veien har kontroll på kjøretøyet. Hvis søkeren mener teknologien kan håndtere alle situasjoner, og sannsynliggjør det for oss, stiller ikke loven krav om at det må sitte noen bak rattet, sier Orten.

Test av autonome kjøretøy

Lovverket får virkning fra 1. januar 2018, og dermed vil mange aktører snart få godkjent sine søknader om strekninger hvor de ønsker å teste autonome kjøretøy – og vi vil se flere tester med selvkjørende biler og busser fra nyttår av. Kanskje du får se noen teste autonome biler og busser i nærheten av deg. Det er varslet søknader fra blant annet Stavanger, Oslo og Kongsberg.

Formålet med lov om selvkjørende kjøretøy

Formålet med loven er å legge til rette for utprøving av selvkjørende kjøretøy innenfor rammer som særlig ivaretar trafikksikkerhets- og personvernhensyn. Utprøvingen skal skje gradvis, særlig ut fra teknologiens modenhet og med formål om å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø.

Her kan du lese mer om Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy.

Vil du se stortingsrepresentant Helge Orten fra Høyre prøvekjøre en selvkjørende buss på Kongsberg?

Her kan du lese mer om Høyres digitale politikk og -optimisme.

Vil du lese mer om Høyres samferdselspolitikk?