Arkivert artikkel

Takker oljen for velferden

– Vi kommer ikke utenom at Norge takket være oljen har enorme inntekter vi ellers ikke ville hatt, sier Tina Bru.

Utspillet kommer etter en leder i VG 3.november, der lederen i Framtiden i våre hender (FIVH) skriver at Norge hadde klart seg fint uten oljen.

– Å viske ut 50 års historie om velstanden oljen har tilført oss som nasjon, er en ikke spesielt elegant historieforfalskning, påpeker Tina Bru.

– Vi kommer ikke utenom at Norge takket være oljen har enorme inntekter vi ellers ikke ville hatt. Oljefondet gjør at vi årlig kan tilføre norsk økonomi et par hundre milliarder ekstra. Det kommer godt med når vi skal betale for ulike velferdsordninger.

Lederen i FIVH, Arild Hermstad, mener at Norge hadde hatt noe annet til erstatning for oljen, hadde ikke Norge blitt en oljenasjon.

– Det er forsåvidt riktig. Men hva «noe annet» er sier han ingenting om. Hele artikkelen hviler på to motstridende premisser: For det første at «noe annet» ville vært om lag like bra for økonomien, for det andre at «noe annet» ikke ville gitt oss like stor verdiskaping og velstand, sier Bru.

I snitt skapes det ti ganger så store verdier per ansatt som jobber med utvinning av olje og gass i forhold verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Bru påpeker at selv om det er likheter mellom Norge og våre naboland Sverige, Danmark og Finland, er det muligheter i Norge nabolandene ikke har. Uten oljenæringen ville Norge måttet kutte 200 milliarder i velferdsordninger.

– Hva de om lag 200.000 som i dag jobber i tilknytning til oljenæringen kunne jobbet med i stedet vet vi ikke. Det ville garantert ikke vært én næring. Det er ikke sikkert alle hadde hatt en jobb å gå til. Men vi kan med sikkerhet si at det de jobbet med ville ikke vært like lønnsomt for fellesskapet som oljen. Det hadde vært mindre verdier å fordele og å bruke på velferdsgoder, påpeker hun.

– Ideen om at vi uten oljen ville hatt en mer stabil og forutsigbar økonomi baserer seg på flere premisser, blant annet at verdien på andre varer og tjenester over tid er mer stabile enn prisen på olje og gass, og at oljenæringen er mindre fleksibel enn andre næringer mht å tilpasse seg endret lønnsomhet. I tillegg ser man bort fra at vi gjennom oljefondet har en økonomisk støtdemper som gir oss mulighet til å motvirke sjokk i økonomien, hvilket gjør at vi klarer oss godt gjennom finanskrise og oljeprissjokk, sier hun.

Tina Bru ser likevel poenget i at Norge ikke er innovativ nok, og at vi trenger flere økonomiske ben å stå på.

– Men det betyr ikke at man skal stenge ned en sektor som har levert innovasjon og teknologi i verdensklasse. Siden regjeringen tiltrådte har vi styrket budsjettene for næringsrettet forskning og innovasjon med 2,8 milliarder, inkludert Skattefunn. Vi har gjennomført skattekutt og forenklingstiltak som fremmer vekst og vi har styrket ordninger som hjelper gründere i startfasen, som etablerertilskudd, presåkornfond og såkornfond. I fjor la vi frem Norges første gründerplan med over 400 millioner ekstra til gründere.

Les gjerne hele innlegget til Tina Bru i VG her.

Les gjerne mer om Høyres politikk her

Les også: Feirer historisk klimaavtale