Arkivert artikkel

Til kamp mot radikalisering og voldelig ekstremisme

– Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme er viktig for det forebyggende arbeidet, sier Høyres justispolitiske talsperson Ingunn Foss.

Bilde f.v: Alf Rose Sørgaarden, Geir Sigbjørn Toskedal, Mathias Bernander, Omar Sadiq, Himanshu Gulati og Ingunn Foss

Plattform jobber med å forebygge ekstreme holdninger blant unge. Instituttet for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (Plattform) er et samarbeid sammen med Agder politi, kommunene i Agder og har også tett kontakt med NAV og religiøse trossamfunn.

– Vi har et sterkt samarbeid med alle kommunene i Agder. Vårt mål er å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Gjennom midlene vi får fra Justisdepartementet, hjelper vi kommunene med å hjelpe de unge som er i faresonen, sier Omar Sadiq.

– Vi har heldigvis få, alvorlige saker blant kommunene i Agder. Vi har jobbet godt de siste årene med å forebygge radikalisering, men vi må jobbe aktivt med dette, fortsetter han.

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringen lanserte handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme i 2014. Med denne planen ønsker vi å styrke arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

– Det er viktig at vi jobber aktivt med det forebyggende arbeidet. Samtidig er det viktig at politiet er i dialog med instanser som skole, NAV og familiene, sier Høyres justispolitiske talsperson Ingunn Foss.

– Politiet må være mer tilstede på internett for å fange opp unge som er i risikosonen. I tillegg er vi nødt til å jobbe aktivt mot hatretorikk og gi veiledning til foreldre til unge som har falt ut eller er på vei til det, avslutter Ingunn Foss.