Arkivert artikkel

Vi sender ikke brev lenger – her er den nye postloven

Ettersom hver husstand mottar kun tre brev i uken, er det ikke lenger grunnlag for å levere post hver dag.

Vi sender stadig færre brev. Siden 1999 er brevvolumet gått ned med 65%. Posten estimerer en ny nedgang på nær 60% fra 2018-2025. Illustrasjon: Mehmet Kaan Inan

Stadig mindre brevpost krever omstilling av Posten. Derfor reduserer regjeringen kravet om postomdeling fra 5 til annenhver hverdag. Samtidig sikrer vi dem som trenger daglig post, og ivaretar lokalavisenes behov for omstilling.

– Kommunikasjonsvanene våre har endret seg kraftig. Når innbyggerne slutter å sende brev, gir det ingen mening å kjøre rundt med tomme postbiler. Derfor er det riktig å redusere leveringsplikten frem til døra, sier Helge Orten, leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Høyre.

Han understreker at personer og bedrifter som har behov for post daglig, skal fortsette å ha muligheten til å hente ut dette på sitt lokale post-i-butikk.

– Posten vil fremdeles distribueres til alle postkontorer og post-i-butikk alle hverdager, slik at alle institusjoner og bedrifter kan opprette postboks hvis de ønsker at forsendelsene skal være tilgjengelig fem dager i uken, fortsetter Orten.

Posten og Postens egen fagforening har selv bedt om endringer i postloven. For at de nye reglene skal kunne tre i kraft fra 1.7.2020, legges lovforslaget frem denne uken.

Lokalavisene får omstillingsperiode

I enkelte deler av landet er Posten eneste distributør av aviser. I disse områdene skal regjeringen kjøpe avisomdeling tre faste dager i uken, i tre år fremover. Samtidig får lokalavisene støtte til digitalisering over statsbudsjettet.

– Jeg er glad for at regjeringen har tatt hensyn til lokalavisene når de i tre år kjøper to ombæringsdager i tillegg til lørdagen. Over halvparten av de berørte abonnentene har aviser som utkommer en til tre dager hver uke, og vil ikke merke omleggingen. Videre vil det være mulig å få avisene levert fem dager i uken til egen postboks. Jeg håper at de 11% av avisene som ved utgangen av 2018 kun hadde papirutgaver nå søker omstillingsmidler for digitalisering, sier Tage Pettersen, Høyres mediepolitiske talsperson.

Dette betyr postloven for deg

  • Antall dager posten kjøres ut til postkassene reduseres fra 5 til 2,5 ganger i uken.
  • Post vil fortsatt distribueres til postkontor og post-i-butikk fem dager i uken som før.
  • De som har behov for daglig sending/mottak av post kan opprette postboks på post-i-butikk. Dette gjelder for eksempel veterinærer, legekontor,
  • For 15% av avisabonnentene er Posten eneste distribusjonskanal. I disse områdene vil Staten betale for at aviser kjøres ut til postkassene tre faste ganger i uken (tirsdag, torsdag, lørdag). Det gir forutsigbarhet. Samtidig har regjeringen allerede gitt støtte til digitalisering av lokalavisene. bilverksteder og andre selvstendig næringsdrivende, eller andre som måtte ønske et slikt tilbud.
  • Staten bruker mye penger på å kjøre rundt med halvfulle postbiler. I år skal vi bruke en halv milliard kroner på nesten-tomme postbiler. Brevmengden har gått ned med 65% siden 2011 og har gjort at posten har mistet betydelige inntekter. Det er anslått at dette vil koste 1 milliard kroner i 2025, om vi ikke gjør endringer.