Høyres internasjonale utvalg

Utvalget skal bidra til politikkutvikling og kompetanseheving i partiorganisasjonen på utenrikspolitiske spørsmål, videreutvikle deler av Høyres internasjonale kontaktnettverk og delta og bidra til intern og offentlig debatt.

Flaggborg

Høyres internasjonale utvalg skal:

 • Arbeide innenfor områdene utenriks og europaspørsmål, forsvar, nordområde og bistandspolitikk. Løfte de internasjonale spørsmålene og bidra til en diskusjon om hva en konservativ utenrikspolitikk betyr i dagens situasjon både internt i partiet og i offentligheten.
 • Sørge for at Høyre er det fremste politiske verkstedet for utforming av norsk utenriks-, europa- forsvars-, nordområde- og bistandspolitikk.
 • Være en pådriver i EU-debatten.
 •  Opprette kontakter blant søsterpartier i Europa og andre deler av verden utover EPP-samarbeidet.
 • Kunne benyttes til representasjonsoppgaver overfor søsterpartier og i nettverksorganisasjonene som Høyre er medlem av.
 • Initiere og delta i partiarrangementer i lokalforeninger over hele landet.
 • Bidra til debatter med internasjonal relevans, f.eks. migrasjonspolitikk, klimapolitikk og terrorbekjempelse.

Medlemmer

 • Ingjerd Schou, leder
 • Nikolai Astrup
 • Geir Flikke
 • Mari Holm Lønseth
 • Leder av Unge Høyres internasjonale utvalg (pdd. Håvard Clementz)
 • Marte Ziolkowski
 • Nikolai Hegertun
 • Njord Wegge
 • Ingvild Stub
 • Mathias Bernander
 • Lars Myraune