Me shume per familje dhe per femijet

Familja na jep afersi, ngrohtesi mbeshtetje dhe perkatesi. Te gjithe femijet kane te drejte te kene nje femijri te sigurte. Te ardhurat e familjes nuk duhet te vendosin se cilen rruge do te marre femija ne jete. Detyra e Shtetit eshte qe te mbeshtesi familjen, jo ta drejtoje ate. Nje politike e mire familjeje ka rendesi per partine Høyre. Prandaj ne e kemi forcuar ekonomine per sa i takon familjeve me femije.

Familie på tre stykker hvor barn sitter på skuldrene til far.

Ne kemi:

  • Rritur te ardhurat e sigurimit shoqeror te femijeve me 3600 korona norvegjeze ne vit per femijet deri ne moshen 6 vjec. Kjo perben 300 korona norvegjeze ne muaj. Ky ndryshin eshte i vlefshem duke filluar nga 1. shtator 2021. Kete shume nuk e pame te ndryshoje asnjehre ne kohen kur Partia e Majte ishte ne pushtet.
  • Rritur shumen per mbeshtetjen e femijes der ne 7500 korona norvegjeze per muaj per femijet te cilet nuk shkojne ne kopesht.
  • Rritur shumen qe jepet nje here kur lind nje femi inga 84.720 ( tetedhjete e kater mije e shtateqind e njezete) korona norvegjeze deri ne 90.300 (nenetedhjete mije e treqind) korona norvegjeze.
  • Kemi futur ne perdorim per femijet 6-18 vjec nje karte te kohes se lire. Kjo karte permban 100 korona norvegjeze per gjysem viti qe te mund te perdoren ne aktivitete te ndryshme ne kohen e lire.
  • Rritur investimin kunder dhunes e cenimit. Investimi total ketu eshte prej 1,1 milliarde korona norvegjeze ne vitin 2021.

Per partine Høyre, femijet tane jane pergjegjsia jone kryesore. Ata meritojne nje jete te sigurte dhe te mire, qofte ne kopesht, ne shkolle, ne internet apo ne shtepite e tyre. E drejta e femijes per te pasur nje femijri te sigurte dhe te mire eshte bazale per te krijuar nje shoqeri te mire per te gjithe.

C`fare na dallon nga partite e opozites

Høyre

Høyre kerkon tu jape familjeve mundesi per te organizuar vete jeten e tyre.

Opposisjonen

E Majta kerkon te kufizoje te drejten dhe mundesite qe familja te mund te zgjedhe vete
Ata kerkojne qe shteti te drejtoje gjithcka dhe te perzihet ne menyren se si ne duam te jetojme jeten tone.