Kristin Ørmen Johnsen

Stortingskandidat, Buskerud

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Fylkesleder Arbeidsutvalget Viken Høyre 2018 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Buskerud Høyre 2013 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2020 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2016 – 2017
Fylkesleder Arbeidsutvalget Buskerud Høyre 2014 – 2018
Toppkandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2012 – 2013
Informasjonsansvarlig Foreningsstyret Drammen H 2008 – 2010
Statssekretær Regjeringen Høyre 2001 – 2004
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2000 – 2000
Kumulert Kommunestyrenominerte Drammen H 1999 – 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 1999 – 1999
Fraksjonsleder Foreningsstyret Drammen H 1997 – 1998
Medlem Foreningsstyret Drammen H 1995 – 1996
Formannskapmedlem Kommunestyret Drammen H 1995 – 2003
Representant Kommunestyret Drammen H 1995 – 2003
Valgkampleder Foreningsstyret Drammen H 1995 – 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Drammen H 1995 – 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 1995 – 1995
Styremedlem Foreningsstyret Drammen H 1994 – 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Drammen H 1991 – 1991

Leder i familie- og kulturkomiteen, stortingsrepresentant fra 2013. Tidligere rektor på Høgskolen i Buskerud.

Mine hjertesaker

 • Verdier må skapes før de kan brukes

  Høyre er best på næringspolitikk, vi trygger arbeidsplasser gjennom EØS – avtalen og en næringsvennlig poltikk. Høyre vil ha flere norskeide bedrifter, derfor vil vi redusere formueskatten. Vi vil skape og ikke skatte. Vi har tiltak som gjør at det lønner seg å skape grønne bedrifter. Vi har laget støtte og incentivordninger. Vi kan ikke vedta nye arbeidsplasser , de må først og fremst etableres av de som tørr å satse.

 • Større valgfrihet og raskere behandling

  Helsekøene må ned og vi vil skape pasientens helsetjeneste med større valgfrihet og raskere behandling. Vi vil kjøpe ledige plasser hos private innen rusomsorgen, psykisk helse og spesialisthelsetjenesten. God psykisk helse gir økt livskvalitet, Høyre vil gi et ytterligere løft for den psykiske helsen. Vi bygger nytt sykehus i Drammen og rehabilitere og fornyer Kongsberg, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestue.

 • En god skole for fremtiden

  En god skole er den beste forsikringen for å skape seg en fremtid og skaffe seg arbeid. Kunnskap i skolen er det viktigste verktøy og Høyre vil følge opp de elevene som sliter på skolen og gi større utfordringer til de som ligger foran i undervisningen. fortsatt dropper for mange ut av videregående skole derfor vil vi ha fraværsregel og ha kompetansekrav for lærere. Vi har lagt til rette for å utvikle et universitet i Buskerud, og utviklet fagskolen på Kongsberg. Vi satser på kunnskap, kompetanse og forskning.

Hvorfor stemme på meg?

 • Jeg jobber for menneskene og ikke systemene.
 • Jeg jobber for det beste for Buskerud valgdistrikt og leverer resultater.
 • Jeg brenner for å skape mer og inkludere flere i samfunnet.