Nhiều hơn cho gia đình và trẻ em

Gia đình đem lại sự gần gũi cho chúng ta, sự đoàn kết và thân thuộc. Tất cả trẻ em đều có quyền được trưởng thành an toàn. Thu nhập của gia đình không nên quyết định sự khởi đầu cuộc sống của trẻ em. Nhiệm vụ của nhà nước là hỗ trợ các gia đình, chứ không phải điều khiển họ. Chính sách tốt về gia đình là điều quan trọng đối với đảng Høyre. Vì thế chúng tôi đã tăng cường tài chính cho các gia đình có trẻ em.

Familie på tre stykker hvor barn sitter på skuldrene til far.

Chúng tôi đã:

  • Tăng trợ cấp trẻ em thêm 3.600 NOK một năm cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống. Nghĩa là tăng 300 kroner một tháng. Thay đổi này áp dụng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Trợ cấp trẻ em đã không hề được điều chỉnh tăng lên khi phía cánh tả cầm quyền.
  • Tăng sự hỗ trợ tiền mặt lên 7.500 NOK mỗi tháng cho những trẻ em không đi vườn trẻ.
  • Tăng phụ cấp một lần khi sinh đẻ từ 84.720 NOK lên 90.300 NOK.
  • Đưa vào áp dụng thẻ giải trí cho trẻ em từ 6-18 tuổi. Thẻ này trị giá 1.000 NOK mỗi nửa năm, có thể được dùng vào các sinh hoạt giải trí khác nhau.
  • Tăng cường nỗ lực chống lại bạo lực và lạm dụng. Tổng số tiền được dùng vào năm 2021 là 1,1 tỷ NOK

Đối với đảng Høyre, trẻ em là trách nhiệm quan trọng nhất của chúng ta. Chúng xứng đáng được hưởng sự trưởng thành an toàn và tốt đẹp, cho dù chúng đang ở vườn trẻ, ở trường, trên internet, hay tại nhà của mình. Quyền lợi của trẻ em được hưởng sự trưởng thành an toàn và tốt đẹp là nền tảng để tạo ra một xã hội tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Høyre

Đảng Høyre muốn đem lại cơ hội để các gia đình tự tổ chức cuộc sống của mình.

Opposisjonen

Phía cánh tả muốn hạn chế quyền lợi và cơ hội để gia đình có thể tự lựa chọn. Họ muốn nhà nước sẽ điều khiển mọi thứ và can thiệp vào cách chúng ta mong muốn cuộc sống của mình.