Galimybės
visiems

Høyre siekia formuoti visuomenę, kuri suteikia galimybes visiems. Bendras dalykas Høyre politikoje yra tai, kad norima visuomenės, kuri remiasi laisve ir pasirinkimo laisve, o ne nereika- lingu dėmesiu detalėms. Kad turėtume pasirinkimo laisvę, mums reikia įvairovės. Høyre siekia tinkamų valstybinių sprendimų, taip pat dalies sprendimų perleidimo savanorių organizacijoms ir privačiam sektoriui tam, kad įvairovė atsirastų.

Pasirinkimo laisvė

Høyre siekia, kad visuomenė remtųsi pasitikėjimu žmogumi. Visi turi turėti didžiausią įmanomą laisvę ir atsakomybę formuoti savo pačių gyvenimą ir savo pačių ateitį, remdamiesi pagarba ki- tiems ir bendruomenei. Pasirinkimo laisvė yra natūrali galimybės apspręsti savo paties gyvenimą dalis. Høyre siekia, kad visuomenė suteiktų galimybes visiems bei laisvę pasirinkti. Asmeninė laisvė natūraliai apsiriboja susidurdama su kitų žmonių laisve.

Lygybė

Visi žmonės turi būti gerbiami vienodai ir su jais turi būti elgiamasi kaip su lygiaverčiais, nepriklau- somai nuo lyties, amžiaus, religijos, tautybės, neįgalumo ar seksualinės pakraipos. Høyre sieks lygy- bės visuomenėje.

Žinios

Høyre siekia išspręsti ateityje laukiančius iššūkius per žinių politiką, kuri remiasi kokybe ir pagrind- iniais įgūdžiais. Investuodami į mokslą ir inovacijas bei remdamiesi ilgalaike ir pagrįsta ekonomine politika, Høyre siekia užtikrinti darbo vietų skaičių ir suteikti pagrindą naujoms įmonėms kurtis. Høyre laikosi nuomonės, kad socialinės gerovės valstybė geriausiai užtikrinama per verslo ir darbo rinkos įvairovę, turinčią plačiai pasiskirsčiusius savininkus. Høyre siekia tokios politinės krypties, kuri sutvirtintų savininkų demokratiją ir garantuotų gerą galios pasiskirstymą.