11 priemonių kovoje su darbuotojų išnaudojimu

Norvegijos darbo ir socialinių reikalų ministrė
pradeda kovą su išnaudojimu darbe, kai dirbantys asmenys yra
šiurkščiai išnaudojami ir dėl to į šalies biudžetą nesurenkama
daugiau nei 100 milijardų Norvegijos kronų mokesčių per metus.

stortinget

11 priemonių kovojant su nusikaltimais darbo rinkoje

 1. Galimybę piniginėmis baudomis bausti įmones, kurios nepasirūpina tuo, kad jų darbuotojai turėtų HMS-korteles.
 2. Vartotojams bus lengviau pasirinkti ir įsigyti legalias paslaugas. Mes paleisime naują interneto svetainę. Čia tu pats galėsi pasitikrinti ar valymo paslaugų įmonė yra patvirtinta ir patikima. Svetainėje taip pat bus galimybė pasitikrinti, ar pas tave dirbantis darbininkas laikosi įstatymų ir taisyklių.
 3. Mes vykdysime daugiau iš anksto nepraneštų reidų ir labiau sukoordinuotas akcijas kartu su Darbo inspekcija, policija, mokesčių tarnyba, NAV ir kitomis, su tuo susijusiomis institucijomis.
 4. Griežtesnės bausmės ir didesnės piniginės baudos grės tiems, kas pažeidžia įstatymus ir taisykles. Įmonės, vykdančios veiklą neteisėtai, bus uždaromos.
 5. Prižiūrinčioms tarnyboms bus lengviau dalintis informacija apie nusikaltėlius. Pavyzdžiui tarp policijos ir NAV.
 6. Siekiant išvengti, kad nusikaltėliai iš užsienio neišsisuktų nenubausti, bus glaudžiau bendradarbiaujama tarp valstybių.
 7. Siekiant sumažinti nuomojamos darbo jėgos naudojimą ir užtikrinti samdomiems darbuotojams skaidrias darbo ir apmokėjimo sąlygas, išsiunčiau eilę pasiūlymų pakeitimams, kurie bus svarstomi.
 8. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo tapatybės dokumentais, įvesime naujas tapatybės korteles. Atnaujindami gyventojų registro duomenis sustiprinsime vykdomą darbą norint teisingai įregistruoti įmones ir asmenis valstybiniuose registruose.
 9. Siekiant, kad samdomi darbuotojai iš užsienio gautų tinkamą informaciją apie savo teises ir pareigas, įkūrėme keletą klientų aptarnavimo centrų.
 10. Valstybiniam sektoriui turi būti taikomi aukštesni kriterijai. Nuo 2017m. sausio 1d. viešųjų pirkimų taisyklės buvo sugriežtintos. Dabar yra keliami griežtesni reikalavimai užsakovams ir tiekėjams. Jau turime taisykles, kurios kelia reikalavimus atlyginimo ir darbo sąlygoms valstybiniuose kontraktuose. Dabar dedamos didesnės pastangos, kad taisyklių būtų laikomasi.
 11. Tarifinių sutarčių viešinimas tose srityse, kur atsakingosios pusės mano, kad to reikia. Tai taip pat sustiprino Darbo inspekcijos sankcijų ir kontrolės galimybes.

Bli medlem

Vil du være med på å skape et samfunn med muligheter for alle?

Bli med på laget!

eller

Oppgi mobilnummeret ditt for å registrere deg eller for å starte medlemskapet ditt på nytt: