Stortingsgruppen

Ledelsen

Stab for parlamentarisk ledelse

Kommunikasjonsavdelingen

Digitalt team

Politisk avdeling

Administrasjonen