Stortingsgruppen

Ledelsen

Stab for partiledelsen

Kommunikasjonsavdelingen

Digitalt team

Politisk avdeling

Administrasjonen