Stortingsgruppen

Ledelsen

Kommunikasjonsavdelingen

Digitalt team

Politisk avdeling

Administrasjon