Thor Kleppen Sættem

Thor Kleppen Sættem

  • Statssekretær
  • BF 05 Frogner Høyre
  • 2331 2345
  • 92417134
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Formann Arbeidsutvalget Møre og Romsdal Unge Høyre 1989 1991
Formann Foreningsstyret 1990 1992
Leder Stortingsgruppen Høyre 2013 2013
Nestleder Stortingsgruppen Høyre 2008 2013
Politisk rådgiver Stortingsgruppen Høyre 2004 2008
Styremedlem Arbeidsutvalget Møre og Romsdal Høyre 1989 1991
Representant Fylkesting Møre og Romsdal Høyre 1992 1999
Kandidat Stortingskandidater Møre og Romsdal Høyre 1989 1993
Kandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 1990 1991
Kandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 1995 1995
Unge Høyre-kontakt Foreningsstyret Molde & Fræna Unge Høyre 1993 1995
Observatør Sentralstyret Høyre 2006 2013
Varamedlem Fylkesting Møre og Romsdal Høyre 1992 1995
Varamedlem Stortingsgruppen Møre og Romsdal Høyre 1993 1997