Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2022 – Nå
Varamedlem Kommunestyret Lier Høyre 2015 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Fylkestingsnominerte Viken Høyre 2018 – 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2018 – 2019
Representant Fylkesting Buskerud Høyre 2015 – 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2015 – 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2014 – 2015
Representant Fylkesting Buskerud Høyre 2011 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2011 – 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2010 – 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2007 – 2007
Kampanjeleder Foreningsstyret Lier Høyre 2004 – 2004
Nestleder Foreningsstyret Lier Høyre 2003 – 2004
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2003 – 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2002 – 2003
Kampanjeleder Foreningsstyret Lier Høyre 2002 – 2003
Nestleder Foreningsstyret Lier Høyre 1999 – 2002
Plan/aktivitetsleder Foreningsstyret Lier Høyre 1999 – 2002
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 1999 – 1999
Informasjonsansvarlig Foreningsstyret Lier Høyre 1999 – 1999
Medlem Foreningsstyret Lier Høyre 1999 – 1999
Representant Kommunestyret Lier Høyre 1995 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 1995 – 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 1991 – 1991