Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Nordland Høyre 2023 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Nordland Høyre 2021 – Nå
Medlem Foreningsstyret Bodø Høyre 2020 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Nordland Høyre 2020 – 2021
Landsmøtevalgt Sentralstyret Høyre 2020 – 2022
Medlem Bydelsutvalg BF 07 Vestre Aker Høyre 2019 – 2020
Kumulert Bydelsutvalgsnominerte BF 07 Vestre Aker Høyre 2019 – 2019
Politisk rådgiver Regjeringen Høyre 2016 – 2019
Medlem Bydelsforening BF 07 Vestre Aker Høyre 2013 – 2015
1. viseformann Arbeidsutvalget Høyres Studenter 1999 – 2000

Vil du komme i kontakt med Bård Ludvig Thorheim?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Therese Camilla Wangberg.

Mine hjertesaker

  • Vekst i Nord

    Skapervilje, generøsitet og innovativt er tre ord jeg mener Norge og spesielt Nord-Norge skal forbindes med. Vi har enorme muligheter som dessverre ikke blir tatt tak i dag. Med tiltak som gründerfond til Nord, satsning på fiskeri og grønne omstillinger skal møtes med åpne armer og en «klart vi kan» holdning slik at det blir flere arbeidsplasser og større boattraktivitet i distriktene!

  • EØS-avtalen

    Over 60% av all eksport fra fylket går til EØS. Norges velstand og vår regions utvikling er tuftet på handel. EØS -avtalen tillater oss å ha arbeidsplasser og lokalsamfunn som går rundt, vi er en region som er avhengig av fiskeri og da blir EØS-avtalen livsviktig. Når Senterpartiet vil melde oss ut av avtalen å sette mange lokalsamfunn på spill er det viktig at vi setter ned foten og kan garanterer familier at deres arbeidsplasser er trygge. Vi må skape mer og inkludere flere for å få fart på Norge igjen, da er EØS-avtalen et av våre beste verktøy for å oppnå det.

  • Fiskeri og havbruk

    Fiskeri og havbruk er nøkkelen til innovasjon og verdiskapning for oss i Nord. Vi trenger enkeltpersoner og familier som har lyst til å drive bedrift for å skape arbeidsplasser og få lokalsamfunnet til å gå rundt. Staten kan ikke å erstatte den skaperviljen som enkeltmennesket har. Derfor ønsker vi å satse på innovasjon gjennom blant annet, satsing på marin forskning. Nordnorsk Kapitalfond og egen konsesjonsordning for lukkede anlegg for å muliggjøre inntekt for kommuner som ikke har tilgang til åpne merder. Havbruksnæringen må sikres gjennom stabile og forutsigbare rammebetingelser slik at det er mindre risiko for å satse.

Bli bedre kjent med meg

Jeg er fra Bodø, har bakgrunn fra Forsvaret, jobbet i Utenriksdepartementet med nordområdene som fokus, vært politisk rådgiver for to utenriksministere, og den siste tiden har jeg jobbet som gjesteforsker ved Nordområdesenteret på Nord Universitet i Bodø.

Jeg brenner aller mest for å gjøre Nord-Norge til Europas mest skapende region! Vi må gripe de mulighetene som er der med en fremtidsrettet, visjonær og næringsvennlig politikk med en «klart vi kan»- holdning.

Saker med meg i media