Bente Bruun

Stortingskandidat, Møre og Romsdal

Telefon
(+47) 90 94 72 63

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Representant Fylkesting Møre og Romsdal Høyre 2019 – Nå
Representant Kommunestyret Ålesund Høyre 2019 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Møre og Romsdal Høyre 2020 – 2021
Kandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 2018 – 2019
Kumulert Kommunestyrenominerte Ålesund Høyre 2018 – 2019
Representant Kommunestyret Haram H 2015 – 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Haram H 2014 – 2015

Født og oppvokst i Ålesund. Utdannet lærer med tilleggsutdanning og har jobbet flere år i næringslivet som leder. Erfaring fra industri, finans, administrasjon med mer. Underviser i dag ved Fagskolen og NTNU i økonomi- og ledelsesfag. Jeg har hatt flere styreverv både i offentlig og privat sektor. Kommunestyrerepresentant i snart fire perioder, er i dag folkevalgt i både kommunestyret i Ålesund og fylkestinget i Møre og Romsdal.

Mine hjertesaker

 • Kunnskap i skolen

  Min viktigste hjertesak er at vi må få flere til å fullføre videregående utdanning og da spesielt yrkesfag der frafallet er størst. Møre og Romsdal mangler fagarbeidere med både fagbrev og høyere fagutdanning. Statusen for yrkesfag må heves og det må legges til rette for en bachelor utdanning i yrkesfag gjennom fagskolene. Utdanning er samfunnets viktigste verktøy for å motvirke ulikhet og utenforskap.

 • Gjøre det enklere å eie bolig

  Vi må legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig. Viktige verktøy her er etableringslån gjennom husbanken og «eie for leie» ordninger i kommunene.

 • Eksportnæringer

  Møre og Romsdal er ett av landets viktigste eksportfylker med fantastiske bedrifter innen maritime næringer, sjømat og reiseliv. Vi må lytte til bedriftene når de ber oss verne EØS-avtalen.

Hvorfor stemme på meg?

 • Jeg brenner for Møre og Romsdal og er opptatt av å se mulighetene i hele fylket – sammen står vi sterkere.
 • Jeg vil jobbe for å binde sammen byene i fylket, skape identitet og utvikle et enda bedre kulturtilbud så man kan bo i hele landet.
 • Jeg vil prioritere yrkesfag sånn at vi kan dekke det økende behovet for flinke fagfolk