Bodil Nordvik

  • BF 10 Grorud Høyre
  • Oslo Senior Høyre
  • Varamedlem - BF 10 Grorud Høyre - Bydelsutvalg
  • Kampanjeleder - BF 10 Grorud Høyre - Bydelsforening
  • Senior Høyre-kontakt - BF 10 Grorud Høyre - Bydelsforening
  • 2216 0769
  • 97775392
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 10 Grorud Høyre 2011 2015
Varamedlem Bydelsutvalg BF 10 Grorud Høyre 2015 2019
Leder Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1999 2003
Kretsleder Bydelsforening BF 10 Grorud Høyre 2003 2005
Valgkampleder Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1993 1995
Valgkampleder Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1997 1999
Leder Høyres Kvinneforum Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1995 1999
Medlem Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1987 1989
Medlem Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1992 1993
Medlem Bydelsforening BF 10 Grorud Høyre 2012 2013
Aksjonsansvarlig Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1994 1995
Distribusjonsansvarlig Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1994 1995
Kampanjeleder Bydelsforening BF 10 Grorud Høyre 2003 2007
Kampanjeleder Bydelsforening BF 10 Grorud Høyre 2009 2009
Kvinneforumansvarlig Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 2001 2003
Kvinneforumansvarlig Bydelsforening BF 10 Grorud Høyre 2003 2007
Senior Høyre Bydelsforening BF 10 Grorud Høyre 2003 2010
Varamedlem Bydelsutvalg Gammel BF 19 Grorud 1987 1990
Varamedlem Bydelsutvalg Gammel BF 19 Grorud 1999 2003