Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær Akershus

Telefon
(+47) 90 96 95 11

Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Ansatt Ansatte i Høyre Akershus Høyre 2024 – Nå
Fylkessekretær Ansatte i Høyre Akershus Høyre 2024 – Nå
Kasserer Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2024 – Nå
Fylkessekretær Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2023 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kasserer Arbeidsutvalget Viken Høyre 2020 – 2023
Kasserer Foreningsstyret Flå Høyre 2019 – 2024
Ansatt Ansatte i Høyre Viken Høyre 2019 – 2023
Fylkessekretær Ansatte i Høyre Viken Høyre 2019 – 2023
Fylkessekretær Arbeidsutvalget Viken Høyre 2019 – 2023
Ansatt Ansatte i Høyre Akershus Høyre 2014 – 2018
Fylkessekretær Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2014 – 2018
Representant Fylkesting Buskerud Høyre 2011 – 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringerike Høyre 2011 – 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2010 – 2011
Varamedlem Stortingsgruppen Buskerud Høyre 2009 – 2013
2. nestleder Arbeidsutvalget Buskerud Høyre 2009 – 2012
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2008 – 2009
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2007 – 2007
Leder Foreningsstyret Hole Høyre 2006 – 2011
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Hole Høyre 2006 – 2010
Representant Kommunestyret Hole Høyre 2003 – 2011
Varamedlem Kommunestyret Hole Høyre 2003 – 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2003 – 2003