Edvard Mæland

  • Seljord Høgre
  • Representant - Telemark Høyre - Fylkesting
  • Gruppeleder - Seljord Høgre - Foreningsstyret
  • Gruppeleder - Seljord Høgre - Kommunestyret
  • Leder - Seljord Høgre - Foreningsstyret
  • Kampanjeleder - Seljord Høgre - Foreningsstyret
  • +4790043025
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Seljord Høgre 1999 1999
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Seljord Høgre 2003 2003
Varamedlem Stortingsgruppen Telemark Høyre 2009 2013
Gruppeleder Kommunestyret Seljord Høgre 2007 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Telemark Høyre 2011 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Telemark Høyre 2014 2015
Kumulert Kommunestyrenominerte Seljord Høgre 2011 2011
Representant Fylkesting Telemark Høyre 2011 2015
Representant Fylkesting Telemark Høyre 2015 2019
Toppkandidat Stortingskandidater Telemark Høyre 2008 2009
Gruppeleder Foreningsstyret Seljord Høgre 2015 2019
Gruppeleder Kommunestyret Seljord Høgre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Seljord Høgre 2015 2015
Leder Foreningsstyret Seljord Høgre 1992 1996
Leder Foreningsstyret Seljord Høgre 1997 1997
Leder Arbeidsutvalget Telemark Høyre 2000 2004
2. nestleder Arbeidsutvalget Telemark Høyre 1994 2000
Ordfører Kommunestyret Seljord Høgre 1999 2003
Gruppeleder Kommunestyret Seljord Høgre 1996 1999
Ordførerkandidat Kommunestyret Seljord Høgre 1995 1995
Medlem Sentralstyret Høyre 2001 2002
Medlem Sentralstyret Høyre 2002 2004
Medlem Foreningsstyret Seljord Høgre 2009 2011
Medlem Arbeidsutvalget Telemark Høyre 2012 2016
Sekretær Foreningsstyret Seljord Høgre 2011 2013
Internettredaktør Foreningsstyret Seljord Høgre 2009 2011
EU-ansvarlig Foreningsstyret Seljord Høgre 1992 1994
Kampanjeleder Foreningsstyret Seljord Høgre 2009 2009
Opplæringsleder Foreningsstyret Seljord Høgre 1992 1997
Representant Fylkesting Telemark Høyre 1995 2007
Representant Kommunestyret Seljord Høgre 1995 1999
Kandidat Kommunestyret Seljord Høgre 1992 1995
Kandidat Stortingskandidater Telemark Høyre 1992 1993
Kandidat Fylkestingsnominerte Telemark Høyre 1995 1995
Kandidat Stortingskandidater Telemark Høyre 1996 1997
Kandidat Fylkestingsnominerte Telemark Høyre 1999 1999
Kandidat Stortingskandidater Telemark Høyre 2000 2001
Kandidat Fylkestingsnominerte Telemark Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Seljord Høgre 2007 2007
Varamedlem Sentralstyret Høyre 1996 2001
Varamedlem Stortingsgruppen Telemark Høyre 2001 2005