Emilie Clarice Schäffer

Stortingskandidat, Telemark

Telefon
(+47) 92 09 52 03

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Gruppeleder Foreningsstyret Skien Høyre 2019 – Nå
Gruppeleder Kommunestyret Skien Høyre 2019 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Telemark Høyre 2020 – 2021
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Skien Høyre 2018 – 2019
Gruppenestleder Kommunestyret Skien Høyre 2017 – 2019
Varamedlem Stortingsgruppen Telemark Høyre 2017 – 2021
Gruppeleder Kommunestyret Skien Høyre 2017 – 2017
Kandidat Stortingskandidater Telemark Høyre 2016 – 2017
Gruppenestleder Kommunestyret Skien Høyre 2015 – 2017
Kumulert Kommunestyrenominerte Skien Høyre 2014 – 2015
Kandidat Stortingskandidater Telemark Høyre 2013 – 2013
2. nestleder Arbeidsutvalget Telemark Høyre 2012 – 2019
Kumulert Kommunestyrenominerte Skien Høyre 2011 – 2011
Internettredaktør Foreningsstyret Skien Høyre 2009 – 2011
Varamedlem Stortingsgruppen Telemark Høyre 2009 – 2013
Kampanjeleder Foreningsstyret Skien Høyre 2008 – 2009
Kandidat Stortingskandidater Telemark Høyre 2008 – 2009
Representant Kommunestyret Skien Høyre 2007 – 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Telemark Høyre 2006 – 2007
Kumulert Kommunestyrenominerte Skien Høyre 2006 – 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Skien Høyre 2003 – 2003

Telemark Høyres 2. kandidat. 52 år og bor i Skien. Er gift og har 3 barn, 2 barnebarn. Gruppeleder i Skien Høyre. Jobber som økonomiveileder i NAV.

Mine hjertesaker

 • EØS avtalen står på spill ved et regjeringsskifte

  Den er Norges viktigste handelsavtale og angår oss alle, hver dag. 56 % av verdiene Telemarksbedrifter eksporterer går til EU/EØS-området. 80 % av all norsk eksport går til EU/EØS-området og sikrer at Norges fem millioner innbyggere får tilgang til et hjemmemarked med 500 millioner europeere. Med SP, SV og Rødt i regjering står EØS-avtalen i fare. Høyre vil beholde EØS-avtalen. Tilgang til EUs indre marked er en viktig forutsetning for å sikre velferden i det norske samfunn. EU er Norges viktigste handelspartner og sikrer norske bedrifter og arbeidsplasser. Derfor mener Høyre vi må verne om EØS-avtalen.

 • Et bærekraftig velferdssamfunn

  Det blir færre i yrkesaktiv alder til å bære velferden vår fremover. Norge må derfor omstilles i årene fremover for å sikre velferdssamfunnet vårt. Vi må skape vekst i privat sektor, flere må komme i jobb, og vi må få mer ut av ressursene våre. Vi må satse på utdanning, integrering, inkludering, innovasjon og effektivisering. Kommer de rødgrønne partiene til makten, vil de sende en skatteregning på mellom 7 og 32 milliarder til bedriftene. Det skaper ikke flere arbeidsplasser. Det blir ikke mer vekst og arbeidsplasser i privat sektor av en rød bunnlinje. Det er ikke oljeformuen som er vår største formue, men folk som går på jobb. Derfor må vi skape mer vekst i privat sektor, inkludere flere i arbeidslivet, satse på utdanning og kompetanse for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

 • Flest mulig skal fullføre videregående skole

  Sosiale forskjeller motvirkes best ved å sørge for at elevene fullfører videregående skole, tar fagbrev eller høyere utdanning. Høyres mål er at minst 9 av 10 skal fullføre vgs. Derfor satser Høyre på tidlig innsats i barnehage og skole, fange opp elever som sliter tidlig slik at de ikke faller utenfor. En god lærer er avgjørende for god læring. Derfor vil jeg fortsatt ha høye karakterkrav på lærerhøyskolen og fortsatt videreutdanning av lærerne, og stille krav til at elevene møter på skolen. En god lærer er den viktigste enkeltfaktoren for å lykkes på skolen, og å stille krav er å bry seg.

Hvorfor stemme på meg?

 • Jeg vil jobbe for innbyggerne i Telemark
 • Jeg vil være en pådriver for å få flere inn i arbeid og utdanning.
 • Jeg vil jobbe for en sterk Telemarksregion med vekst, attraktivitet og nye arbeidsplasser i det grønne skiftet