Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Troms Høyre 2021 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Representant Kommunestyret Tromsø Høyre 2023 – 2023
Kandidat Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 2023 – 2023
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Troms og Finnmark Høyre 2021 – 2023
Statssekretær Regjeringen Høyre 2021 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Troms Høyre 2020 – 2021
Gruppeleder Foreningsstyret Tromsø Høyre 2020 – 2021
Gruppeleder Kommunestyret Tromsø Høyre 2020 – 2021
Politisk rådgiver Regjeringen Høyre 2020 – 2020
Representant Kommunestyret Tromsø Høyre 2020 – 2021
Kumulert Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 2018 – 2019
Kandidat Stortingskandidater Troms Høyre 2016 – 2017
Gruppeleder Foreningsstyret Tromsø Høyre 2015 – 2019
Gruppeleder Kommunestyret Tromsø Høyre 2015 – 2019
Kumulert Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 2015 – 2015
Generalsekretær Arbeidsutvalget Høyres Studenter 2015 – 2017
Generalsekretær Arbeidsutvalget Unge Høyres Landsforbund 2015 – 2017
Generalsekretær Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2015 – 2017
Medlem Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2014 – 2017
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Troms Høyre 2013 – 2014
Leder Arbeidsutvalget Troms Unge Høyre 2013 – 2014
Kampanjeleder Foreningsstyret Flora H 2013 – 2014
Valgkampleder Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Unge Høgre 2013 – 2013
Medlem Foreningsstyret Tromsø Unge Høyre 2012 – 2013

Vil du komme i kontakt med Erlend Svardal Bøe?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Nina Isaksen Nilsen.

Mine hjertesaker

  • Høyre setter pasienten foran systemet og skaper pasientens helsetjeneste

    Der de rødgrønne partiene er mest opptatt av hvem som leverer helsetjenestene, så er ikke det viktigste for Høyre om det er offentlig eller privat, men at folk får hjelp når folk trenger hjelp. Derfor vil vi utvide ordningen med fritt behandlingsvalg slik at vi reduserer helsekøene enda mer og folk kommer raskere tilbake til hverdag og arbeidsliv. Fritt behandlingsvalg har for eksempel bidratt til at ventetiden for rusbehandling har gått fra 66 dager i 2013 til 33 dager i 2021. Fritt behandlingsvalg redder og endrer liv. Vi vil også styrke de distriktsmedisinske sentrene i Nord-Troms og Midt-Troms, sikre en trygg fastlegeordning, raskere psykisk helsehjelp og en verdig eldreomsorg som er tilpasset den enkeltes behov.

  • Vi må skape flere arbeidsplasser og bedrifter i nord

    Vi har mange muligheter i landsdelen vår, og ingen region i Europa er bedre posisjonert for fremtiden. Vi har fisken, energien, mineralene og naturen. Det er naturressurser vi skal forvalte og utnytte godt, slik at Nord-Norge tar lederrollen med å sikre hele landets fremtidige velferd. Høyre vil ha lave skatter og avgifter som bidrar til å skape flere jobber og bedrifter, ikke kraftige rødgrønne skatteøkninger som tar knekken på næringslivet etter den største økonomiske krisen siden andre verdenskrig. Vi må også beholde EØS-avtalen som er Norges viktigste handelsavtale og vi må sikre raskere og mer effektiv saksbehandling i offentlig sektor slik at det ikke er til hinder for innovasjon og utvikling.

  • En kunnskapsskole der barna opplever mestring og læringsglede

    Høyre i regjering har gitt lærerne både et faglig løft og et statusløft. Vi har jobbet for at de som sliter på skolen skal få hjelp tidlig nok, for å få mer læring og kunnskap i skolen, og at elever blir møtt med krav og forventninger. Mye har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre kom i regjering: Gjennomføringen går opp, elevene får bedre karakterer i grunnskolen, flere søker seg til yrkesfag og fraværet går kraftig ned. For Høyre er det viktig med en kunnskapsskole der barna opplever mestring og læringsglede. For mange går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Høyre vil sørge for bedre oppfølging av elever som sliter på skolen, og gi større utfordringer til de som ligger foran i undervisningen. Vi vil fortsette å jobbe for at ingen barn faller fra, men får fullført skoleløpet. Ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Høyre vil også sikre mer kompetent arbeidskraft i Nord-Norge. To av tre bedrifter i nord sier at de ikke har nok kompetent arbeidskraft. Det er med på å forsinke, og i verste fall stoppe utviklingen av næringslivet vårt. Da trenger vi flere gode og varierte utdanningstilbud som svarer på næringslivets behov. Vi vil satse på fagskolene, styrke universitetscampusene i Tromsø og Harstad og bygge ut det desentraliserte utdanningstilbudet ved studiesentrene i Nord-Troms og Midt-Troms.

Bli bedre kjent med meg

Videoer

Saker med meg i media