Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 2022 – Nå
Varamedlem Foreningsstyret Tromsø Høyre 2022 – Nå
Varamedlem Kommunestyret Tromsø Høyre 2019 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 2018 – 2019
Medlem Foreningsstyret Tromsø Høyre 2016 – 2022
Varamedlem Kommunestyret Tromsø Høyre 2015 – 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Troms Høyre 2015 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 2015 – 2015
Nestleder Kommunestyret Tromsø Høyre 2011 – 2015
Kumulert Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 2011 – 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Troms Høyre 2011 – 2011
Varamedlem Foreningsstyret Tromsø Høyre 2010 – 2015
Representant Kommunestyret Tromsø Høyre 2007 – 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 2007 – 2007
Kandidat Fylkestingsnominerte Troms Høyre 2006 – 2007
2. nestleder Foreningsstyret Tromsø Høyre 2006 – 2008
Kasserer Foreningsstyret Tromsø Høyre 2005 – 2006
Varamedlem Foreningsstyret Tromsø Høyre 2004 – 2006
Kandidat Fylkestingsnominerte Troms Høyre 2003 – 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 2003 – 2003
Representant Fylkesting Troms Høyre 1999 – 2003
Representant Kommunestyret Målselv Høyre 1999 – 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Målselv Høyre 1999 – 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Troms Høyre 1999 – 1999
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Troms Høyre 1998 – 2001
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Målselv Høyre 1997 – 1999
Kandidat Stortingskandidater Troms Høyre 1996 – 1997
Kandidat Fylkestingsnominerte Troms Høyre 1995 – 1995
Nestleder Arbeidsutvalget Troms Høyre 1995 – 1998
Varamedlem Stortingsgruppen Troms Høyre 1993 – 2001
Kandidat Stortingskandidater Troms Høyre 1992 – 1993
Medlem Fylkesting Troms Høyre 1991 – 1995
Varamedlem Fylkesting Troms Høyre 1989 – 2015