Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2021 – Nå
Stortingsrepresentant Hovedstyre Oslo Høyre 2021 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2020 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 – 2017
Statsråd Hovedstyre Oslo Høyre 2013 – 2021
Statsråd Regjeringen Høyre 2013 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2013 – 2013
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2009 – 2009
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2007 – 2009
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Høyre 2005 – 2013
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2005 – 2013
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2004 – 2005
Landsmøtevalgt Sentralstyret Høyre 2004 – 2014
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2004 – 2004
Stortingsrepresentant Hovedstyre Oslo Høyre 2001 – 2013
Varamedlem Stortingsgruppen Oslo Høyre 2001 – 2005
Medlem Sentralstyret Høyre 2001 – 2002
Kandidat Stortingskandidater Unge Høyres Landsforbund 2001 – 2001
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2000 – 2001
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Høyre 2000 – 2004
Leder Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2000 – 2004
1. nestleder Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 1998 – 2000
Varamedlem Foreningsstyret Tromsø Høyre 1997 – 1998
Varamedlem Stortingsgruppen Troms Høyre 1997 – 2001
Kandidat Stortingskandidater Troms Høyre 1996 – 1997
Medlem Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 1996 – 1998
Varamedlem Kommunestyret Tromsø Høyre 1995 – 1999
Nestleder Arbeidsutvalget Troms Unge Høyre 1995 – 1996
Arbeidsutvalgsmedlem Arbeidsutvalget Troms Unge Høyre 1995 – 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 1991 – 1995

Vil du komme i kontakt med Ine Eriksen Søreide?

For møtehenvendelser ta kontakt med seniorkonsulent Marianne Fagerli.

Mine hjertesaker

  • Forutsigbarhet for næringslivet

    EØS-avtalen er vår aller viktigste handelsavtale. Den sikrer forutsigbarhet for næringslivet, tilgang til et marked på nesten 450 millioner mennesker på like vilkår som EU-land, og er helt avgjørende for norske arbeidsplasser. I Oslo går over halvparten av eksporten til EØS-land. Likevel vil flere partier si opp avtalen. Jeg vil fortsette jobben for å verne om EØS-avtalen, skape nye arbeidsplasser i privat sektor og gi forutsigbarhet for næringslivet.

  • Fortsette styrkingen av Forsvaret

    Statens aller viktigste oppgave er å sikre at Norge er trygt, og at vi er trygge. Vi har snudd den negative utviklingen i forsvarsevnen, økt forsvarsbudsjettene med over 30%, redusert responstidene, økt utholdenheten og fått på plass nytt og bedre utstyr. Vi har tilpasset Forsvaret til nye trusler. Samtidig gjør den sikkerhetspolitiske situasjonen at vi må fortsette den gjenoppbyggingen vi er i gang med.

  • Kunnskap i skolen

    At barn kan lese, regne og skrive gjør at man har større sjanse for å lykkes med utdanning og i arbeidslivet – uavhengig av hvilken bakgrunn du kommer fra. Det viktigste vi gjør er å innrette skolen for at flere kan klare nettopp det. Derfor må vi stille krav til kompetanse hos læreren, oppmøte for elevene og sikre valgfrihet når man skal begynne på videregående. Nå er det stadig flere som fullfører videregående – det arbeidet skal vi fortsette!

Bli bedre kjent med meg

Videoer

Saker med meg i media