Johann Martin Krüger

Stortingskandidat, Nordland

Telefon
(+47) 45 50 02 40

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Medlem Foreningsstyret Lofoten Unge Høyre 2019 – Nå
Varamedlem Kommunestyret Vestvågøy Høyre 2019 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Nordland Høyre 2020 – 2021
Kandidat Kommunestyrenominerte Vestvågøy Høyre 2018 – 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Nordland Høyre 2018 – 2019
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Nordland Høyre 2018 – 2019
Leder Arbeidsutvalget Nordland Unge Høyre 2018 – 2019
Medlem Arbeidsutvalget Nordland Unge Høyre 2016 – 2018

Johann Martin Krüger, 23 år fra Stamsund i Lofoten. Jeg skriver masteravhandling i fiskerirett ved UiT. Brenner for utvikling av Nordland hvor vi jobber mot potensialet vi vet regionen har.

Mine hjertesaker

 • Gode vilkår for fiskeri og havbruksnæringen!

  Fiskeri og havbruksnæringen er en av de viktigste distriktsnæringene. Mer enn 40% av all oppdrettsfisk som ble solgt i 2019 kom fra Nord. I fiskerinæringen er det nå usikkerhet rundt tilbakefall av strukturkvoter. Vi må sikre forutsigbarhet for næringen, gi rammebetingelser som sikrer god lønnsomhet og vekst. Gjennom næringsvennlig og gründervennlig politikk skal vi vise at det skal lønne seg å satse, og gjøre det attraktivt å være med på fiskeri og havbrukseventyret i Nord!

 • Vi må se enkelteleven i skolen og satse på lærere

  Læreres kompetanse har stor betydning for elevers læring. Nord-Norge har en høyere andel ukvalifiserte i undervisningsstillinger enn resten av landet. Den andelen skal ned! Gjennom lærerløftet og kunnskapskrav skal vi sørge for at elever blir møtt med en god lærer. Skolen er vår viktigste arena for å minske sosiale forskjeller. Elever som blir hengende etter må bli fanget opp så fort som mulig slik at vi får tettet kunnskapshull samtidig som elever som ligger lenger fram får muligheten til å utvikle seg gjennom tilpasset opplæring.

 • Det skal lønne seg å velge grønt

  For at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050 må vi jobbe for at det skal bli lettere for næringslivet og enkeltmennesker å velge grønt. Forutsigbarhet for næringene er essensielt for at de skal kunne jobbe målrettet for å nå klimamålene, vi må se på mulighetene for grønne arbeidsplasser og gripe dem. Vi må satse på større samarbeid på tvers av landegrenser, for når Storbritannia kan gå rekordlang tid uten kullkraft takket være norsk energi så ser vi at våre tiltak faktisk funker, Norge skal bli Europas grønne batteri. Det er viktig at vi Kutter utslippene ikke utviklingen!

Hvorfor stemme på meg?

 • Jeg er ung og klar for nye utfordringer
 • Jeg vil at Nordlands stemme blir hørt slik at vi får fart på fylket igjen etter pandemien
 • Jeg kommer til å være tydelig på at skolen må være den viktigste arenaen hvor vi minsker de sosiale forskjellene