Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Varamedlem Bydelsutvalg BF 05 Frogner Høyre 2023 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 05 Frogner Høyre 2023 – 2023
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2022 – 2023
Kandidat Stortingskandidater Troms Høyre 2020 – 2021
Politisk rådgiver Regjeringen Høyre 2019 – 2021
Kandidat Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 2018 – 2019
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Finnmark Høyre 2015 – 2016
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Finnmark Unge Høyre 2015 – 2016
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Nordland Høyre 2015 – 2016
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Nordland Unge Høyre 2015 – 2016
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Troms Høyre 2015 – 2016
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Troms Unge Høyre 2015 – 2016
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Finnmark Senior Høyre 2015 – 2016
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Nordland Senior Høyre 2015 – 2016
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Troms Senior Høyre 2015 – 2016
Ansatt Ansatte i Høyre Troms Høyre 2015 – 2016
Medlem Foreningsstyret Hs Tromsø 2015 – 2016
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Finnmark Høyre 2014 – 2014
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Nordland Høyre 2014 – 2014
Ansatt Ansatte i Høyre Troms Høyre 2013 – 2014
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Troms Høyre 2013 – 2014
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Troms Høyre 2012 – 2012
Leder Arbeidsutvalget Troms Unge Høyre 2011 – 2012
Representant Fylkesting Troms Høyre 2011 – 2015
Representant Kommunestyret Harstad Høyre 2011 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Harstad Høyre 2011 – 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Troms Høyre 2011 – 2011
1. nestleder Arbeidsutvalget Troms Unge Høyre 2010 – 2011
1. nestleder Foreningsstyret Harstad & omegn Unge Høyre 2009 – 2012