Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Leder Bydelsforening BF 06 Ullern Høyre 2021 – Nå
Medlem Hovedstyre Oslo Høyre 2021 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Varamedlem Stortingsgruppen Oslo Høyre 2017 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 – 2017
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2013 – 2013
Årsmøtevalgt Hovedstyre Oslo Høyre 2011 – 2018
Medlem Bydelsutvalg BF 07 Vestre Aker Høyre 2007 – 2010
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 07 Vestre Aker Høyre 2007 – 2007
Varamedlem Bydelsutvalg Gammel BF 25 Ullern 1992 – 1995
Skolepolitisk ansvarlig Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 1988 – 1989
Verveleder Bydelsforening 251 Skøyen/Smestad 1987 – 1989