Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Politisk rådgiver Ansatte i Høyre Bergen Høyre 2023 – Nå
Representant Fylkesting Vestland Høgre 2023 – Nå
Representant Kommunestyret Tysnes Høgre 2023 – Nå
Arbeidsutvalgsmedlem Arbeidsutvalget Vestland Høgre 2022 – Nå
Kasserer Foreningsstyret Tysnes Høgre 2022 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Politisk rådgiver Byrådet Bergen Høyre 2023 – 2024
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestland Høgre 2023 – 2023
Kandidat Kommunestyrenominerte Tysnes Høgre 2022 – 2023
Varamedlem Fylkesting Vestland Høgre 2019 – 2023
Ordfører Kommunestyret Tysnes Høgre 2019 – 2023
Ordfører Foreningsstyret Tysnes Høgre 2019 – 2023
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Tysnes Høgre 2019 – 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestland Høgre 2018 – 2019
Medlem Foreningsstyret Tysnes Høgre 2016 – 2021
Ordfører Kommunestyret Tysnes Høgre 2015 – 2019
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Tysnes Høgre 2015 – 2015