Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Innlandet Høyre 2021 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oppland Høyre 2021 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Oppland Høyre 2020 – 2021
Varamedlem Foreningsstyret Gran Høyre 2019 – 2020
Kampanjeleder Foreningsstyret Gran Høyre 2019 – 2019
Gruppeleder Fylkesting Innlandet Høyre 2019 – 2021
Varamedlem Kommunestyret Gran Høyre 2019 – 2021
Fylkesordførerkandidat Fylkestingsnominerte Innlandet Høyre 2018 – 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Gran Høyre 2018 – 2019
Gruppeleder Arbeidsutvalget Innlandet Høyre 2018 – 2021
Varamedlem Stortingsgruppen Oppland Høyre 2017 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Oppland Høyre 2016 – 2017
Gruppeleder Fylkesting Oppland Høyre 2015 – 2019
Representant Kommunestyret Gran Høyre 2015 – 2018
Gruppeleder Arbeidsutvalget Oppland Høyre 2015 – 2018
Gruppeleder Fylkesting Oppland Høyre 2015 – 2015
Kumulert Kommunestyrenominerte Gran Høyre 2014 – 2015
Ordførerkandidat Fylkestingsnominerte Oppland Høyre 2014 – 2015
1. nestleder Arbeidsutvalget Oppland Høyre 2014 – 2016
Kandidat Stortingskandidater Oppland Høyre 2012 – 2013
Representant Fylkesting Oppland Høyre 2011 – 2014
Kampanjeleder Foreningsstyret Gran Høyre 2011 – 2011
Kumulert Kommunestyrenominerte Gran Høyre 2011 – 2011
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Gran Høyre 2011 – 2012
Internettredaktør Foreningsstyret Gran Høyre 2011 – 2012
Kandidat Fylkestingsnominerte Oppland Høyre 2010 – 2011
Leder Foreningsstyret Gran Høyre 2010 – 2012
Representant Kommunestyret Gran Høyre 2007 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Gran Høyre 2007 – 2007
Varamedlem Foreningsstyret Gran Høyre 2003 – 2005

Vil du komme i kontakt med Kari-Anne Jønnes?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Nina Isaksen Nilsen.

Mine hjertesaker

  • En god skole er nøkkelen til et godt liv

    Altfor mange barn og unge går ut av grunnskolen uten at de kan lese, skrive og regne skikkelig. Bare 7 av 10 elever fullfører videregående skole. Vår viktigste oppgave er å sørge for at alle barn får tilpasset opplæring gjennom hele skoleløpet slik at hver enkelt elev får utviklet sitt potensial til det fulle. Da må vi satse på kunnskap i skolen og kompetente lærere framfor gratis skolemat. Norge trenger flere fagarbeidere i åra som kommer. Vi vil innføre obligatoriske praktiske valgfag i ungdomsskolen slik at flere får bruke sine praktiske og kreative evner og føle mestring i skolehverdagen. En god skole er nøkkelen til arbeidslivet og vårt viktigste verktøy for å gi alle barn og unge like muligheter.

  • Ditt helsevesen

    Mange barn og unge sliter i hverdagen. Vi har alle en psykisk helse og vi må ta vare på hverandre gjennom hele livet. Nå, etter pandemien, er det spesielt viktig at vi fortsetter satsingen på helsesykepleiere på skolene og at alle kommuner skal ha psykolog. Vi setter mennesket i sentrum og er opptatt av valgfrihet. Derfor vil vi at du som pasient kan velge behandlingssted på statens regning. Vi mener det er rettferdig.

  • Jobb skaper velferd

    I åra som kommer må det skapes mange nye arbeidsplasser i privat sektor for at vi skal få gode skoler og god eldreomsorg. Verdier må skapes før de fordeles, og det er jobbskaperne i privat sektor som gir skatteinntekter til kommunene. Det blir det gode skoler, flere sykepleiere og gode tjenester til deg som innbygger av. EØS-avtalen gir Norge tilgang på et marked med 500 millioner mennesker. Det gir oss enorme utviklingsmuligheter og trygger arbeidsplassene i små og mellomstore bedrifter i hele landet. Vi vil aldri sette EØS-avtalen i spill, og vi vil sikre gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet.

Bli bedre kjent med meg

Kari-Anne Jønnes, er 49 år, gift, 2 barn. Fra Gran på Hadeland. Utdannet innen hotelledelse og har erfaring fra hotell, restaurant, reiseliv og vinimport. Har de senere åra hatt mange ulike politiske verv på kommune- og fylkesnivå i tillegg til tillitsverv innen bank og frivillig sektor.

Videoer

Saker med meg i media