Kari Sofie Bjørnsen

Stortingskandidat, Akershus

Telefon
(+47) 90 09 03 13

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Representant Fylkesting Viken Høyre 2019 – Nå
Representant Kommunestyret Asker Høyre 2019 – Nå
Sentralstyremedlem Sentralstyret Høyre 2019 – Nå
2. nestleder Arbeidsutvalget Viken Høyre 2018 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2020 – 2021
Kandidat Fylkestingsnominerte Viken Høyre 2018 – 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Asker Høyre 2018 – 2019
Gruppeleder Foreningsstyret Asker H 2015 – 2018
Gruppeleder Kommunestyret Asker H 2015 – 2019
Kumulert Kommunestyrenominerte Asker H 2015 – 2015
Representant Kommunestyret Asker H 2011 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Asker H 2011 – 2011

54 år, utdannet jurist og executive MBA, bor i Asker, gift, en sønn, to bonusdøtre og 4 bonusbarnebarn. 25 års erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv, flere aktive styreverv, jobbet mye med bærekraft og gründerskap. Kommunestyrerepresentant, fylkestingsrepresentant, leder Hovedutvalg for medborgerskap i Asker, brenner for frivillighet, jobbskaping, sosialt entreprenørskap og bærekraftig næringsutvikling. 2. nestleder Viken Høyre.

Mine hjertesaker

 • Helheten!

  Går det an å ha helheten som hjertesak, da? Javisst. Klima- og miljøsaken er for viktig til at den kan overlates til særinteressepartier. Høyres næringspolitikk er balansen mellom at bedriftene – altså jobbskaperne – skal ha gode rammebetingelser, OG grønn omstilling. Vi er avhengig av at næringslivet lykkes for at Norge skal kunne bli et lavutslippssamfunn. Verdiskapingen skal opp, selv om utslippene skal ned. I Asker og Akershus har vi mange bedrifter som jobber godt og nyskapende for å møte utfordringene og gripe mulighetene. I Vollen Marina har ny teknologi og tilrettelegging for båtfolket blitt realisert i et fruktbart samarbeid mellom de private eierne og kommunen. Nye arbeidsplasser og opplevelser skapes. Forutsigbarhet i rammebetingelser, tilgang til kapital og kompetanse er Høyres og min oppskrift.

 • Bærekraft

  Mange snakker om bærekraft. For meg handler bærekraft om at folk også skal ha en jobb å gå til. Det er ikke bare grønt som er viktig, men også sosial og økonomisk bærekraft. EØS-avtalen og et fornuftig skattenivå sikrer norske arbeidsplasser. Vi kan ikke skattlegge private bedriftseiere på en slik måte at vi ikke får et lønnsomt privat næringsliv. Det er det som finansierer velferdssamfunnet, slik at vi for eksempel kan bygge veier og gode skoler. Det offentliges innkjøpsmakt må brukes mer aktivt. Torvbråten skole i Asker har blitt en skole med svært høye miljøkrav, svanemerking, massivtre, energibrønner og solcelleanlegg på taket. Ambisiøse offentlige byggherrer skaper jobbmuligheter på en sosial og økonomisk bærekraftig måte. Jeg vil fortsette jobben med at det offentlige skal etterspørre smarte løsninger og aktivt bruke fleksibiliteten anskaffelsesreglene gir oss. Tenk hvilke muligheter innkjøp på 600 mrd årlig gir utgjør for lokalt og nasjonalt næringsliv!

 • Frivillighet

  Uten frivilligheten stopper Norge. Frivillighetens bidrag til gode lokalsamfunn er uvurderlig, og er en av de viktigste arenaene for menneskemøter og inkludering. I Asker har jeg ledet arbeidet med å etablere et helt nytt hovedutvalg for Medborgerskap. Jeg er stolt over hvordan vi organiserer medvirkningsprosesser og hvordan vi strategisk og systematisk jobber for at alle skal kunne delta. Utlånsordninger, støtte til deltageravgifter, lavterskel tilbud for organisert og egenorganisert aktivitet er kjempeviktig for å videreutvikle gode lokalsamfunn og lokaldemokratiet, som er byggestenene i samfunnet vårt. Jeg og Høyre er villige til å investere mye i kultur, idrett, aktivitet og frivillighet. Det er på mange måter limet i samfunnet vårt, og skaper tillit mellom folk.

Hvorfor stemme på meg?

 • Jeg har masse erfaring, kompetanse og ståpåvilje for det grønne skiftet
 • Jeg vil alltid kjempe for frivillighetens kår, en av de viktigste byggestenene i samfunnet!
 • Jeg har mye energi og gjennomføringskraft som jeg vil bruke for å fremme Asker og Akershus interesser