Kirsti Marit Mykleby

  • 90543513

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Åmot Høyre 2014 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Åmot Høyre 2011 2011
Kasserer Foreningsstyret Åmot Høyre 2012 2016
Sekretær Foreningsstyret Åmot Høyre 2014 2017
Styremedlem Foreningsstyret Åmot Høyre 1989 1990
Kandidat Kommunestyrenominerte Åmot Høyre 1991 1991
Kandidat Kommunestyrenominerte Åmot Høyre 1995 1995
Kandidat Stortingskandidater Hedmark Høyre 1996 1997
Kandidat Kommunestyrenominerte Åmot Høyre 1999 1999
Kandidat Stortingskandidater Hedmark Høyre 2000 2000
Kandidat Kommunestyrenominerte Kongsvinger Høyre 2003 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Hedmark Høyre 2006 2006
Varamedlem Kommunestyret Åmot Høyre 1992 1995
Varamedlem Kommunestyret Åmot Høyre 1999 2003
Varamedlem Kommunestyret Kongsvinger Høyre 2003 2007