Kjartan Berland

Kjartan Berland

  • Skedsmo Høyre
  • Varamedlem - Akershus Høyre - Stortingsgruppen
  • Kandidat - Akershus Høyre - Stortingskandidater
  • Gruppeleder - Skedsmo Høyre - Foreningsstyret
  • Gruppeleder - Skedsmo Høyre - Kommunestyret
  • 2308 8876
  • 90010604
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Voss Høgre 1999 1999
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Skedsmo Høyre 2010 2011
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Skedsmo Høyre 2014 2015
Gruppeleder Kommunestyret Skedsmo Høyre 2007 2015
Varamedlem Stortingsgruppen Akershus Høyre 2013 2017
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2016 2017
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2012 2013
Formann Foreningsstyret Voss Unge Høyre 1991 1995
Leder Foreningsstyret Voss Høgre 2001 2001
Leder Foreningsstyret Voss Høgre 2002 2002
Leder Foreningsstyret Skedsmo Høyre 2003 2012
Leder Foreningsstyret Skedsmo Høyre 2013 2016
Gruppeleder Kommunestyret Voss Høgre 1999 2002
Gruppeleder Foreningsstyret Skedsmo Høyre 2015 2019
Gruppeleder Kommunestyret Skedsmo Høyre 2015 2019
Kumulert Kommunestyrenominerte Voss Høgre 1999 1999
Kumulert Kommunestyrenominerte Skedsmo Høyre 2007 2007
Medlem Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2008 2012
Kampanjeleder Foreningsstyret Skedsmo Høyre 2003 2005
Representant Kommunestyret Voss Høgre 1992 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Voss Høgre 1995 1995
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 1996 1996
Kandidat Kommunestyrenominerte Skedsmo Høyre 2003 2003
Varamedlem Fylkesting Hordaland Høyre 1995 1999
Varamedlem Foreningsstyret Voss Høgre 1997 2001
Varamedlem Kommunestyret Skedsmo Høyre 2003 2007