Lars Berge

Lars Berge

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Ullensaker Høyre 2007 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Ullensaker Høyre 2014 2015
Representant Kommunestyret Ullensaker Høyre 2015 2019
Varamedlem Fylkesting Akershus Høyre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Ullensaker Høyre 2011 2011
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2012 2013
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2014 2015
Formann Foreningsstyret Trondheim UH 1993 1994
Leder Foreningsstyret Ullensaker Høyre 2013 2015
1. nestleder Foreningsstyret Ullensaker Høyre 2005 2012
1. viseformann Foreningsstyret Trondheim UH 1994 1995
2. nestleder Foreningsstyret Ullensaker Høyre 2003 2005
Medlem Foreningsstyret Trondheim UH 1995 1996
Medlem Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2014 2015
Kampanjeleder Foreningsstyret Ullensaker Høyre 2003 2006
Representant Kommunestyret Trondheim Høyre 1995 1997
Kandidat Kommunestyrenominerte Trondheim Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Ullensaker Høyre 2003 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2006 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Ullensaker Høyre 2007 2007
Varamedlem Foreningsstyret Ullensaker Høyre 2012 2013
Forslag Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2014 2014