Mathilde Tybring-Gjedde

Utdanning: Bachelorgrad i Philosophy, Politics and Economics fra Warwick University. Studerer Rettsvitenskap på Universitet i Oslo

Relevant yrkeserfaring / politisk erfaring: Kjøkkenhjelp på Skjennungsstua i Nordmarka. Lærer på Oslo sommerskole i syv år. Valgkamprådgiver for Oslo Høyre. Intern og politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe

95066963

Sosiale medier

Tilhørighet

  • BF 03 Sagene Høyre
  • Vestre Aker Unge Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Stortingsrepresentant Representantskapet Oslo Høyre 2017 -
Stortingsrepresentant Hovedstyre Oslo Høyre 2017 -
Varamedlem Bydelsutvalg BF 03 Sagene Høyre 2019 2023
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2017 2021
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2019 2020
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2019 2020
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 03 Sagene Høyre 2019 2019
Representant Kommunestyret Oslo Høyre 2015 2019
Bystyremedlem Hovedstyre Oslo Høyre 2016 2019
Bystyremedlem Representantskapet Oslo Høyre 2015 2017
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 2017
Medlem Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2014 2016
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2015 2015
Ansatt Ansatte i Høyre Høyre 2015 2015
Ansatt Ansatte i Høyre Høyre 2015 2015
Ansatt Ansatte i Høyre Oslo Høyre 2013 2013
Unge Høyre Representantskapet Oslo Høyre 2010 2011
Medlem Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2010 2011
Varamedlem Representantskapet Oslo Høyre 2009 2010

Dette mener jeg

Jeg ønsker å løfte viktige saker for Oslo i den nasjonale samfunnsdebatten. Jeg vil være en tilstedeværende representant for byen vår, og kjempe for at hverdagen blir litt enklere for folk. I årene fremover må Stortinget og Regjeringen tørre å prioritere.

Man må legge rammene til rette for at det kan skapes lønnsomme arbeidsplasser i nye næringer, og det må gjøres endringer i velferdsordningene våre slik at de er bærekraftige over tid og for generasjonene som kommer etter oss.