Mathilde Tybring-Gjedde

Student og bystyrerepresentant i Oslo

Utdanning: Bachelorgrad i Philosophy, Politics and Economics fra Warwick University. Studerer Rettsvitenskap på Universitet i Oslo

Relevant yrkeserfaring / politisk erfaring: Kjøkkenhjelp på Skjennungsstua i Nordmarka. Lærer på Oslo sommerskole i syv år. Valgkamprådgiver for Oslo Høyre. Intern og politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe

95066963 Send e-post

Sosiale medier

Tilhørighet

  • BF 03 Sagene Høyre
  • Aker Unge Høyre
Profilbilde: Mathilde Tybring-Gjedde

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Oslo Høyre 2015 -
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2017 2021
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 2017
Medlem Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2014 2016
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2015 2015
Medlem Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2010 2011

Dette mener jeg

Jeg ønsker å løfte viktige saker for Oslo i den nasjonale samfunnsdebatten. Jeg vil være en tilstedeværende representant for byen vår, og kjempe for at hverdagen blir litt enklere for folk. I årene fremover må Stortinget og Regjeringen tørre å prioritere.

Man må legge rammene til rette for at det kan skapes lønnsomme arbeidsplasser i nye næringer, og det må gjøres endringer i velferdsordningene våre slik at de er bærekraftige over tid og for generasjonene som kommer etter oss.