Tilhørighet

Verv

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Politisk rådgiver Regjeringen Høyre 2020 – 2020
Varamedlem Fylkesting Trøndelag Høyre 2018 – 2019
Politisk rådgiver Regjeringen Høyre 2017 – 2019
Medlem Foreningsstyret HS Oslo 2016 – 2017
Varamedlem Kommunestyret Verdal Høyre 2015 – 2019
Varamedlem Fylkesting Nord-Trøndelag Høyre 2015 – 2018
Ansatt Ansatte i Høyre Høyre 2015 – 2017
Kandidat Kommunestyrenominerte Verdal Høyre 2015 – 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Nord-Trøndelag Høyre 2014 – 2015
Leder Arbeidsutvalget Nord-Trøndelag Unge Høyre 2014 – 2014
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Innherred Unge Høyre 2013 – 2014
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Nord-Trøndelag Unge Høyre 2013 – 2014
Politisk nestleder Arbeidsutvalget Nord-Trøndelag Unge Høyre 2013 – 2014
Medlem Foreningsstyret Innherred Unge Høyre 2012 – 2014