Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Varamedlem Bydelsutvalg BF 01 Gamle Oslo Høyre 2023 – Nå
Medlem Bydelsforening BF 01 Gamle Oslo Høyre 2019 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 01 Gamle Oslo Høyre 2023 – 2023
Varamedlem Stortingsgruppen Oslo Høyre 2021 – 2021
Årsmøtevalgt Hovedstyre Oslo Høyre 2021 – 2021
Stortingsrepresentant Hovedstyre Oslo Høyre 2020 – 2021
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2020 – 2021
Medlem Bydelsutvalg BF 03 Sagene Høyre 2019 – 2019
Kumulert Bydelsutvalgsnominerte BF 03 Sagene Høyre 2019 – 2019
Leder Bydelsforening BF 03 Sagene Høyre 2017 – 2019
Medlem Hovedstyre Oslo Høyre 2017 – 2019
Varamedlem Stortingsgruppen Oslo Høyre 2017 – 2020
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 – 2017
Medlem Bydelsutvalg BF 03 Sagene Høyre 2015 – 2019
Kumulert Bydelsutvalgsnominerte BF 03 Sagene Høyre 2015 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2015 – 2015
Politisk nestleder Arbeidsutvalget Høyres Studenter 2014 – 2016
Medlem Bydelsforening BF 03 Sagene Høyre 2013 – 2017
Politisk nestleder Foreningsstyret *dksf/hs 2013 – 2014
Politisk nestleder Foreningsstyret Dksf 2013 – 2014