Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Varamedlem Bydelsutvalg BF 03 Sagene Høyre 2023 – Nå
Medlem Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2022 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 03 Sagene Høyre 2023 – 2023
Observatør Bydelsforening BF 03 Sagene Høyre 2021 – 2023
1. nestleder Foreningsstyret Aker Unge Høyre 2020 – 2022
Unge Høyre-kontakt Bydelsforening BF 03 Sagene Høyre 2019 – 2021
2. nestleder Foreningsstyret Aker Unge Høyre 2019 – 2020
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Aker Unge Høyre 2019 – 2020
Medlem Foreningsstyret Aker Unge Høyre 2018 – 2019