Ove Bernt Trellevik

Stortingsrepresentant, Hordaland

Telefon
(+47) 48 02 82 40

Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Vestland Høgre 2021 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Hordaland Høyre 2013 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2020 – 2021
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Høyres Samepolitiske Utvalg 2018 – 2018
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2016 – 2017
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 2012 – 2013
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Sund H 2011 – 2011
Ordfører Kommunestyret Sund H 2010 – 2013
Nestleder Foreningsstyret Sund H 2009 – 2014
Representant Kommunestyret Sund H 2007 – 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Sund H 2007 – 2007

Vil du komme i kontakt med Ove Bernt Trellevik?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Therese Camilla Wangberg.

Hjartesakene mine

  • Eit sterkt lokaldemokrati

    Eg er opptatt av at vi treng eit sterkt lokaldemokrati, der vi legg oppgåver og politiske avgjerder så nært som mogleg dei det gjeld. Oppgåver blir løyste best av dei som kjenner lokale forhold og blir mest påverka av avgjerdene som blir tatte.

  • Eit lønnsamt og berekraftig næringsliv

    Visste du at norsk fiskeri- og sjømatnæring eksporterte for over 100 milliardar kroner i fjor? Det gjer næringa til ei av dei viktigaste næringane i heile Noreg. Havet har alltid vore grunnlaget for hovuddelen av verdiskapinga i landet vårt. Norsk skipsfart er verdsleiande, det er også havbruk og fiskeriene våre, og fornyar seg i ei meir miljøvenleg retning. Med den solide erfaringa vi har, må vi også tørre legge til rette for nye satsingar. For eksempel innan havbruk, havbunnsmineraler og nye former for energikjelder.

  • Fleire i arbeid

    Det å ha ein jobb å gå til er utruleg viktig. I dag er det for mange som står utanfor arbeidslivet, og pandemien har gjort situasjonen deira endå vanskelegare. Vi må derfor skape fleire arbeidsplassar i tida framover, og slik sørge for at fleire blir inkluderte i arbeidslivet. Arbeid til alle må være jobb nr.1 ut av krisa.

Bli betre kjend med meg

Eg er frå Øygarden og utdanna offiser frå Sjøforsvaret, og siviløkonom frå NHH i Bergen. Eg brenn for meir lokalt sjølvstyre, og å utvikle næringane våre langs kysten. Havnasjonen Noreg må setjast på kartet, med Vestlandet i sentrum.

Videoer