Sigvart Asle Lie

  • Tokke Høgre
  • Leder - Tokke Høgre - Foreningsstyret
  • Kasserer - Tokke Høgre - Foreningsstyret
  • Sekretær - Tokke Høgre - Foreningsstyret
  • Kampanjeleder - Tokke Høgre - Foreningsstyret
  • Medlemsansvarlig - Tokke Høgre - Foreningsstyret
  • 3507 9451
  • 91183755
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Tokke Høgre 2007 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Tokke Høgre 2011 2011
Varamedlem Fylkesting Telemark Høyre 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Telemark Høyre 2011 2011
Leder Foreningsstyret Tokke Høgre 2012 2015
Kampanjeleder Foreningsstyret Tokke Høgre 2014 2015
Styremedlem Foreningsstyret Tokke Høgre 1997 1997
Kandidat Kommunestyrenominerte Tokke Høgre 1991 1991
Kandidat Kommunestyret Tokke Høgre 1992 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Tokke Høgre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Tokke Høgre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Tokke Høgre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Tokke Høgre 1992 1995