Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Varamedlem Bydelsutvalg BF 09 Bjerke Høyre 2023 – Nå
Nestleder Bydelsforening BF 09 Bjerke Høyre 2021 – Nå
Kampanjeleder Bydelsforening BF 09 Bjerke Høyre 2020 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 09 Bjerke Høyre 2023 – 2023
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2022 – 2023
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2020 – 2021
Varamedlem Bydelsutvalg BF 09 Bjerke Høyre 2015 – 2019
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 09 Bjerke Høyre 2014 – 2015
Medlem Bydelsforening BF 09 Bjerke Høyre 2013 – 2021
Medlemsansvarlig Bydelsforening BF 09 Bjerke Høyre 2013 – 2020