Tone Wilhelmsen Trøen

Stortingsrepresentant, Akershus

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Leder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2023 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2021 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2020 – 2021
Medlem Arbeidsutvalget Viken Høyre 2019 – 2023
Varamedlem Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2018 – 2019
President Stortingsgruppen Akershus Høyre 2018 – 2021
President Stortingsgruppen Høyre 2018 – 2021
Parlamentarisk nestleder Arbeidsutvalget Høyre 2018 – 2018
Parlamentarisk nestleder Stortingsgruppen Akershus Høyre 2018 – 2018
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2017 – 2018
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2016 – 2017
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2016 – 2018
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2016 – 2017
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2013 – 2017
Ansatt Ansatte i Høyre Høyre 2013 – 2013
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2012 – 2013
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2012 – 2014
Medlem Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2012 – 2014
Leder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2009 – 2013
Sekretær Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2009 – 2011
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Eidsvoll Høyre 2007 – 2007
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2006 – 2007
Kampanjeleder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2003 – 2005
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Eidsvoll Høyre 2003 – 2003
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2002 – 2004
2. nestleder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2002 – 2003
Leder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 1999 – 2001
Gruppeleder Kommunestyret Eidsvoll Høyre 1999 – 2011
Representant Kommunestyret Eidsvoll Høyre 1995 – 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Eidsvoll Høyre 1995 – 1995
Sekretær Foreningsstyret Nes Høyre 1993 – 1995
Representant Kommunestyret Nes Høyre 1992 – 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Nes Høyre 1991 – 1991

Vil du komme i kontakt med Tone Wilhelmsen Trøen?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Nina Isaksen Nilsen.

Mine hjertesaker

  • De som sliter psykisk skal få bedre hjelp

    Jeg bekymrer meg for at så mange unge sier at de sliter psykisk og jeg blir så ufattelig lei meg over at vi mister unge mennesker i selvmord hvert eneste år. Det er et stort behov for raskere hjelp for psykiske plager for barn og unge. I Akershus er ventetiden for lang og hjelpen er for lite målrettet. Det er vanskelig å følge med på skolen og være aktiv i fritiden, hvis en sliter med tunge tanker og psykiske problemer. Altfor mange unge opplever at det for lang tid før de får den riktige hjelpen for sine plager. Derfor er jeg glad for at Høyre går til valg på at det ikke skal ta mer enn tre uker fra unge er henvist fra fastlegen til de møter en spesialist som kan sørge for den riktige oppfølgingen ut fra den enkeltes behov. Vi har ingen unge å miste og vi har et ansvar for å være der for unge som sliter. Derfor må vi se hvem som trenger hjelp, og fange de opp raskere enn i dag. Rett til vurdering innen 3 uker og en lavere terskel til høy kvalitet kan være med å gi forutsigbarhet, både for den enkelte ungdom og for deres pårørende. Det vil sikre at psykisk syke barn og unge får det beste tilbudet som er tilgjengelig.

  • Pasienten skal stå i sentrum, ikke systemet

    Kanskje er det ikke når du er frisk og rask at valgfrihet er viktigst, selv om det er da du nok opplever at du er friest. For meg handler valgfrihet og fritt behandlingsvalg i helsetjenesten om den helt nødvendige retten til selv å velge, når det gjelder som aller mest. Ved vakre Hurdalssjøen ligger Hurdalssjøen Recoverysenter, som tilbyr spesialisthelsetjenester for mennesker med psykiske lidelser. De lar pasienter få mulighet til medisinfri behandling, gjennom terapimetoder som aktiviteter i frisk Hurdalsluft, samtaler, tillit og god ernæring. Kanskje passer ikke dette for alle, men for de som ønsker, passer det veldig godt. Så godt at mange sier at de for første gang ser lyst på muligheten for å bli frisk. De ser lyst på livet videre, etter årevis med behandlingstilbud de ikke har valgt selv og som ikke har fungert for dem. Den samme valgfriheten er like viktig når en blir skrøpelig og gammel. Derfor skal alle som mottar helsetjenester fra kommunene kunne få bytterett, dersom det tilbudet som gis ikke oppleves godt nok. For meg er de beste helsetjenestene de som setter pasienten foran systemet, som lar pasienten være sjef i eget liv – og som forstår at veien til god behandling ligger i den dype respekten som ligger i å anerkjenne pasienters valgfrihet og selvbestemmelse. Høyre er partiet som fullt ut garanterer for pasienters valgfrihet i dette valget.

  • Mer innovasjon og gründerskap

    På Romerike og i Akershus er vi stolte av sterke forsknings-, innovasjons- og gründermiljøer. Miljøer som Høyre i regjering har styrket gjennom målbevisst satsing de siste åtte årene. De fleste av de barna som i dag går på barneskolen skal ut i et arbeidsliv og en arbeidsplass som ikke er oppfunnet ennå. Tjue år frem i tid ser vår region, Norge og verden annerledes ut – det gjør også arbeidslivet. Den viktigste grunnen til at vi fortsatt skal satse sterkt på forskning, utvikling og gründerskap er fordi det er den eneste måten å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og velferden vår i generasjonene som kommer. På samme måte som forskningseventyret på Kjeller, har sikret grunnlaget for oppfinnelsen av presisjonsmedisin til behandling av kreftdiagnoser, skal kompetanse- og forskningsmiljøene på Kjeller, på Ås, på Lysaker og mange andre steder i Akershus være de steder der morgendagens løsninger får sin spede begynnelse. Å hegne om disse gründer- og kompetansemiljøene, som blir så viktige for å sikre vår norske velferd og verdiskaping, er viktig for Høyre – og avgjørende for Norge.

Bli bedre kjent med meg

Jeg er gift og har tre voksne sønner og ett barnebarn. Jeg bor på Eidsvoll. Jeg kjenner godt til vilkårene for små- og mellomstore bedrifter etter mer enn 20 års erfaring fra privat næringsliv i ulike administrative og lederstillinger. Som utdannet sykepleier fra 2011 har jeg også erfaring fra offentlig sektor gjennom arbeid på sykehus og i sykehjem. Jeg har med dette bred arbeidserfaring. Helt fra ung alder har jeg vært aktiv i lag- og foreninger i frivillig sektor, og kjenner godt til frivillighetens kår i lokalsamfunnene våre.

Ble politisk aktiv ved kommunevalget i Nes i 1987. Siden har jeg vært aktiv i partiet. Først som kommunestyrerepresentant i Nes fra 1988-1994, så styrearbeid, kommunestyre- og formannskap i Eidsvoll fra 1995-2011. Stortingsrepresentant fra 2013, med erfaring både som Høyres helsepolitiske talsperson i perioden 2013-2017, leder av familie- og kulturkomiteen fra 2017-2018 og som stortingspresident fra mars 2018.

Mine erfaringer fra arbeidslivet, frivilligheten og lokalpolitikken, kombinert med åtte års erfaring på Stortinget har gitt meg kunnskap, kompetanse, stort nettverk og reell innflytelse over politikkutviklingen. Det vil jeg ta med meg inn i mitt politiske arbeid videre – til beste for Akershus og partiet.

Videoer

Saker med meg i media