Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kampanjeleder Foreningsstyret Porsanger Høyre 2024 – Nå
Varamedlem Foreningsstyret Porsanger Høyre 2024 – Nå
2. nestleder Arbeidsutvalget Finnmark Høyre 2023 – Nå
Representant Kommunestyret Porsanger Høyre 2023 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Internettredaktør Foreningsstyret Porsanger Høyre 2023 – 2024
Leder Foreningsstyret Porsanger Høyre 2023 – 2024
Kasserer Foreningsstyret Porsanger Høyre 2023 – 2023
Kandidat Kommunestyrenominerte Porsanger Høyre 2023 – 2023
Kampanjeleder Foreningsstyret Porsanger Høyre 2022 – 2023
Varamedlem Foreningsstyret Porsanger Høyre 2022 – 2023
Kandidat Stortingskandidater Finnmark Høyre 2020 – 2021
Politisk rådgiver Regjeringen Høyre 2020 – 2021
Varamedlem Stortingsgruppen Finnmark Høyre 2020 – 2021
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Finnmark Høyre 2019 – 2020
Varamedlem Fylkesting Troms og Finnmark Høyre 2019 – 2023
Kandidat Fylkestingsnominerte Troms og Finnmark Høyre 2018 – 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Tromsø Høyre 2018 – 2019
Varamedlem Stortingsgruppen Finnmark Høyre 2017 – 2019
Varamedlem Foreningsstyret Hammerfest Høyre 2016 – 2018
Kandidat Stortingskandidater Finnmark Høyre 2016 – 2017
1. nestleder Foreningsstyret Tromsø Unge Høyre 2016 – 2017
Medlem Foreningsstyret Hammerfest Høyre 2015 – 2016
Varamedlem Kommunestyret Hammerfest Høyre 2015 – 2019
Medlem Fylkesting Finnmark Høyre 2015 – 2017
Varamedlem Fylkesting Finnmark Høyre 2015 – 2017
Varamedlem Foreningsstyret Hammerfest Høyre 2015 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Hammerfest Høyre 2015 – 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Finnmark Høyre 2014 – 2015
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Finnmark Høyre 2014 – 2016
Leder Arbeidsutvalget Finnmark Unge Høyre 2013 – 2015
Kasserer Arbeidsutvalget Finnmark Unge Høyre 2013 – 2014
Leder Foreningsstyret Hammerfest & omegn Unge Høyre 2012 – 2013
Unge Høyre-leder Foreningsstyret Hammerfest Høyre 2012 – 2013