Yngve Sætre

Stortingskandidat, Hedmark

Telefon
(+47) 98 44 06 65

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Medlem Arbeidsutvalget Innlandet Høyre 2020 – Nå
Gruppeleder Foreningsstyret Elverum Høyre 2015 – Nå
Gruppeleder Kommunestyret Elverum Høyre 2015 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Hedmark Høyre 2020 – 2021
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Elverum Høyre 2018 – 2019
Varamedlem Stortingsgruppen Hedmark Høyre 2017 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Hedmark Høyre 2016 – 2017
Representant Fylkesting Hedmark Høyre 2015 – 2019
Kumulert Kommunestyrenominerte Elverum Høyre 2014 – 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Hedmark Høyre 2014 – 2015
Kandidat Stortingskandidater Hedmark Høyre 2012 – 2013
Gruppeleder Foreningsstyret Elverum Høyre 2011 – 2015
Gruppeleder Kommunestyret Elverum Høyre 2011 – 2015
Varamedlem Fylkesting Hedmark Høyre 2011 – 2015
Kumulert Kommunestyrenominerte Elverum Høyre 2011 – 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Hedmark Høyre 2010 – 2011
Leder Foreningsstyret Elverum Høyre 2008 – 2012
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Elverum Høyre 2008 – 2011
Varamedlem Kommunestyret Elverum Høyre 2007 – 2011
Sekretær Foreningsstyret Elverum Høyre 2007 – 2008
Kandidat Kommunestyrenominerte Elverum Høyre 2007 – 2007
Kampanjeleder Foreningsstyret Elverum Høyre 2006 – 2012
Kampanjeleder Foreningsstyret Vinje Høgre 2005 – 2006
Sekretær Foreningsstyret Vinje Høgre 2005 – 2006

Jeg er 46 år og bor i Elverum. Jeg er utdannet Cand. Agric. fra Norges Landbrukshøgskole (NMBU), og jobber i Sør-Østerdal Næringshage og i Klosser Innovasjon. Mine politiske hjertesaker er arbeidsplasser, skole og klima!

Mine hjertesaker

 • Vi må skape flere arbeidsplasser!

  Arbeidsledigheten er fortsatt høy, og 400.000 mennesker i arbeidsfør alder står helt utenfor arbeidslivet og går utelukkende på trygdeytelser. Det er avgjørende å skape flere arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet. Det gjør vi ikke ved å skape usikkerhet rundt EØS- avtalen slik Senterpartiet, SV og Rødt gjør (dette skaper usikkerhet for 19.000 arbeidsplasser i Innlandet). Vi gjør det heller ikke ved å øke det statlige eierskapet i næringslivet, eller å øke skattene til bedriftene, slik venstresiden vil. Vi må i stedet fjerne hindre for bedrifter, sikre gode rammevilkår og satse på samferdsel, forskning og kompetanse. Vår store oppgave er å skape flere arbeidsplasser i privat sektor!

 • Kunnskap først!

  En god skole er avgjørende for fremtidsmulighetene både til den enkelte elev og til samfunnet. Det er for mange som går ut av skolen uten å kunne lese og regne skikkelig, og 1 av 4 fullfører ikke videregående skole innen fem år. Innlandet gjøre det dårligere enn landsgjennomsnittet både når det gjelder grunnskolepoeng og gjennomføring i videregående skole. Venstresiden har for lave ambisjoner for kunnskap og elevenes utvikling. Jeg mener vi må ha tydelige krav i skolen, tilpasse undervisningen mest mulig til den enkelte elev og sette kunnskap først!

 • Skogen – en viktig del av klimaløsningen!

  Vår generasjon har et stort ansvar for å unngå klimakrise. Det er gledelig at utslippene går ned mer med dagens regjering enn under de rødgrønne. Vi må tilbake til 1993 for å finne like lave utslipp som det vi har nå. Samtidig må klimautslippene reduseres betydelig i årene som kommer. Vi må bruke markedet i miljøets tjeneste og kutte utslipp – uten å kutte utviklingen. Jeg mener også at vi må bruke skogen mer aktivt i klimaarbeidet både for å fange karbon og erstatte “”fossile”” produkter. Her er det mange muligheter for oss i Innlandet – Norges største skogfylke!

Hvorfor stemme på meg?

 • Jeg vil arbeide hardt for å ivareta Hedmark og Innlandets interesser
 • Jeg kjenner Hedmark godt, og er en engasjert politiker med et bredt interessefelt
 • Jeg er opptatt av konkrete resultater, og samarbeider gjerne for å nå politiske mål