Hva betyr de nye regelendringene for deg?

1. juli ble det innført en lang rekke regelendringer i Norge. Les hva disse betyr for deg.

1. juli ble det innført en lang rekke regelendringer i Norge. Les hva disse betyr for deg.

Skape mer og inkludere flere

På grunn av pandemien har mange fått en usikker hverdag. Den viktigste jobben nå er å skape nye og flere arbeidsplasser for å inkludere flere. Derfor har regjeringen blant annet:

  • Gitt lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb. Det kan gis støtte for juli og august måned. Støtten er på maksimalt 15 000 kroner per ansatt og graderes ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad.
  • Arbeidsgiveravgiften for mai og juni 2020 reduseres og kan utsettes. Arbeidsgiveravgiften for tredje termin 2020 reduseres tilsvarende fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Forfall er utsatt fra 15. juli til 15. oktober
  • Kompensasjonsordningen for bedrifter med omsetningsfall på minst 30 prosent frlenges til og med august. Søknadsportalen åpner for søknader for juni og juli i midten av august. Det kan søkes om tilskudd for månedene mars, april og mai frem til 31. juli.

Endringer i bioteknologiloven

I mai ble det vedtatt endringer i bioteknologiloven som trer i kraft 1. juli 2020.

  • Assistert befruktning for enslige tillatt i Norge.
  • Aldersgrensen for fosterdiagnostikk senkes fra 38 år til 35 år.
  • Kvinner tillates å lagre ubefruktede egg uten medisinsk begrunnelse.
  • Det åpnes for å i større grad drive med forskning på graviditet og kvinnehelse.
  • Genterapi kan brukes til behandling av sykdommer.

Eggdonasjon innføres fra 1. januar 2021.

Redusert avgift på alkoholfrie drikkevarer

Det blir billigere å kjøpe brus og annen alkoholfri drikke. Dette fordi særavgiften reduseres til 2017-nivå.

Postens rutiner endres.

Endringen betyr at posten leveres til husstander annen hver dag i ukedagene. Avisombæring skjer fortsatt 6 dager i uka. Post i butikk vil fungere på samme måte som før.

Les mer om regjeringens regelendringer her