Utvider fritt behandlingsvalg

Fra 1. mai 2021 blir fire nye rehabiliteringstjenester inkludert i fritt behandlingsvalg-ordningen. Det vil bidra til økt valgfrihet og kortere ventetider for pasientene. Staten dekker utgiftene.

Sveinung i dress, skjorte og slips
Valgfrihet for flere pasientgrupper. Høyre vil ha mer valgfrihet i helsetjenesten for å sikre ulike tilbud tilpasset ulike behov. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Dette betyr at enda flere pasienter kommer raskere til helsehjelp enn de ellers ville gjort, eller at de får behandling hos den rehabiliteringsinstitusjonen som de mener har det beste tilbudet, sier stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stensland. 

Gjennom fritt behandlingsvalg-ordningen får private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav mulighet til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Siden innføringen av ordningen i 2015 til og med 2020, har nesten 50 000 pasienter benyttet ordningen. Det er en økning på 13 prosent fra 2019 til 2020. Habilitering og rehabilitering har hatt færrest pasienter i ordningen til nå.

Sosial helsepolitikk hvor det ikke er lommeboken som teller

– Fritt behandlingsvalg gjør at det ikke kommer an på lommeboka om du får rask og god helsehjelp, sier Stensland, som understreker at det er en viktig jobb å gjøre ordningen kjent for pasienter og leger.

– Mange vet ikke om at de kan få behandling et annet sted og reduserer ventetiden betraktelig, sier han.

Ordningen trer i kraft 1.mai i år, og innebærer at ideelle og private leverandører kan søke Helfo om godkjenning for å levere disse tjenestene, mot betaling fra staten. 

Følgende tjenester fases inn i ordningen:

  • Senfaserehabilitering av pasienter med ryggmargsskade – døgnrehabilitering
  • Vestibulære sykdommer (sykdommer i balanseorganet) – døgnrehabilitering 3-4 uker
  • Vestibulære sykdommer – poliklinisk rehabilitering 3-4 uker
  • Revmatiske (innflammatoriske) sykdommer – døgnrehabilitering 3-4 uker

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Vi vil ha fritt behandlingsvalg. Pasienten skal kunne velge hvor de skal behandles i spesialisthelsetjenesten. Det offentlige skal betale uansett om man velger privat eller offentlig klinikk.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet går til valg på å avvikle fritt behandlingsvalg. Det vil gjøre at kun de som har råd kan velge behandling utenfor det offentlige tilbudet. I tillegg kan det gjøre at behandlingskøene øker, når kun det offentlige skal ta alle pasientene.