Mer politi i hele landet med Høyre i regjering

Beredskapen i Norge har aldri vært bedre, og norsk politi har aldri vært bedre rustet til å bekjempe kriminalitet både i dag og i årene som kommer.

To politimenn.
Politiet bidrar til å skape trygghet og god beredskap i Norge. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

I 2013 overtok regjeringen en gjennomanalysert og underprioritert justissektor. Behovet for endring ble kartlagt i to viktige rapporter: Politianalysen og Gjørv-kommisjonens rapport. Konklusjonen var at politiet ikke var godt nok organisert og trent til å møte trusler og bekjempe alvorlig kriminalitet.

Høyre er opptatt av trygghet for alle, der de bor. Det å styrke beredskapen og sørge for et sterkt politi er et arbeid som aldri tar slutt. Men noen ganger gjør man større fremskritt enn andre. Resultatet etter åtte år i regjering og seks år med politireform er historisk:

  • 2500 flere operative politifolk i hele Norge
  • 60 prosent vekst i beredskapstroppen
  • Nye politihelikoptre og biler i hele Norge
  • Titalls millioner for å bekjempe gjengkriminalitet
  • 4,2 milliarder i økte driftsbudsjetter
  • Et nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud

Det viktigste for folks trygghet er dyktige politifolk som kan holde oss trygge – på patrulje, i gata, på internett, på sjøen og i luften. Høyre i regjering har sikret nye politifolk i hvert eneste politidistrikt og i politiets sentrale organer som Kripos, Økokrim og PST. Det er disse som holder oss trygge.

Se utviklingen i ditt politidistrikt her:


30.09.2013

30.04.2021
PolitiPolitiEndring
Oslo politidistrikt1 849,12 275,8427
Øst politidistrikt969,91 222,5253
Innlandet politidistrikt478,6610,8132
Sør-Øst politidistrikt1 009,91 096,687
Agder politidistrikt 412,4511,899
Sør-Vest politidistrikt657,9827,2169
Vest politidistrikt769,1938,7170
Møre og Romsdal politidistrikt307,6423,0115
Trøndelag politidistrikt595,9764,4169
Nordland politidistrikt413,9465,351
Troms politidistrikt192,3339,4147
Finnmark politidistrikt200,2275,876
Sum politidistrikt7 856,89 751,21 894,5
Kilde: politiet.no

Det er også gledelig å se at optimismen i politiet øker:

  • «Svartmaling av politireformen og politiet kan politikerne ta et annet sted. I Sogn og Fjordane var 2020 «best ever» for lokalt politiet.» Dette skriver Arne Johannessen, tidligere leder av fagforeningen til politiet, og nåværende leder for politiet i driftsenhet Sogn og Fjordane, 18. januar i år.
  • «Vi har fått bedre bemanning, bedre utstyr, fagmiljøer og teknologi til å kunne være til stede og tilgjengelig uten at man sitter inne på et kontor i hver kommune», sier leder for politiet i Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa 12. januar 2021.
  • «Som distrikts-kommune opplever vi en vanvittig forbedring i polititjenesten», sa Senterpartiets ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, til Nationen 8. juli 2020.

Norsk politi blir bedre i hele landet, og politiet fortjener skryt for sin bekjempelse av kriminalitet og arbeid for å holde oss trygge. Dette er resultatet av en målrettet og bevisst prioritering fra regjeringen, og arbeidet til dyktige menn og kvinner i politiet.

Høyre skal fortsette å styrke politiet

I neste stortingsperiode vil Høyre fortsette å styrke politiets bemanning, særlig patruljene. Høyre mener at de store pengene bør brukes til å styrke politiets operative evne, heller enn å bygge nye lensmannskontor med begrenset åpningstid. I tillegg vil Høyre styrke politiets kompetanse på digital kriminalitet. Derfor vil Høyre både styrke etter- og videreutdanningen av politifolk og sørge for at politiet får bedre anledning til å ansette ingeniører, IKT-utdannede og andre relevante yrkesgrupper som kan bidra til å oppklare digital kriminalitet.

Om kort tid står vi ved et svært viktig stortingsvalg for Norge. Vi kan ikke bruke gårsdagens løsninger for å løse morgendagens kriminalitet. Derfor står vi overfor et valg mellom Høyre som vil få fart på Norge, og en venstreside som vil skru klokken tilbake. Høyre er den største garantisten for sterkere beredskap i hele Norge.

Hilsen Monica Mæland, justis- og beredskapsminister.