Erna med valgløfte: 100 000 flere inn i fritt behandlingsvalg

Under sitt besøk på Hurdalssjøen denne uken slapp statsministeren et løfte til norske pasienter. – Vi vil utvide ordningen med fritt behandlingsvalg, slik at flere kan velge den behandlingen de mener passer best.

Erna Solberg på Operataket
Høyre vil at det offentlige kjøper plasser av private slik at alle, også vanlige folk, får muligheten til å få rask behandling. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Fritt behandlingsvalg har vært og fortsetter å være en viktig sak for Høyre. Det handler om at pasientens helsetjeneste blir best når pasientene kan velge det tilbudet som passer deres situasjon, eller som har kortest ventetid. Derfor ønsker vi at enda flere skal få nyte av denne ordningen i neste periode.  Slik skal vi få ned helsekøene som har vokst under pandemien, sier statsminister Erna Solberg, som presenterte Høyres løfte til pasientene:

  • At 100 000 flere pasienter skal ta i bruk behandlingsvalg de neste fire årene
  • Innføre fritt behandlingsvalg som standard slik at flere får informasjon om sin rett
  • Gi pasientene mer valgfrihet gjennom å utvide ordningen med fritt behandlingsvalg med flere former for behandling

Ordningen omfatter både somatikk, rehabilitering, rus og psykiatri.

– Spesielt innen rus og psykisk helse er det viktig å vite at man har rett til å velge noe annet enn det fastlegen sier du skal benytte. Alternative metoder kan være til nytte for dem som fra før ikke har fått god nok hjelp i det offentlige, fortalte statsministeren under besøket.

Venstresiden vil frata pasientene retten til fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg står derimot i fare dersom det skulle bli regjeringsskifte. Alle partiene på venstresiden vil skrote ordningen. De vil frata pasientene sin rett til å velge behandling uavhengig av lommebok, og frata flinke fagfolk muligheten til å tilby behandling som etterspørres. 

Statsminister Erna Solberg presenterer Høyres nye valgløfte sammen med helseminister Bent Høie. Foto: Cato Husabø Fossen, Høyre

– At venstresiden forsvarer systemet er jeg vant til. Jeg har lyst til å forsvare pasientene, avslutter statsminister Solberg.

Visste du at?

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge blant offentlige og godkjente, private behandlinger. Regningen tas av det offentlige. Det gir pasienten større frihet til å velge den behandlingen som er best for seg, uavhengig av størrelsen på lommeboken. I motsetning til venstresiden vil ikke vi at bare de rike skal kunne velge.

Fritt behandlingsvalg har reddet liv, redusert ventetidene og gjort at nesten 60 000 pasienter har benyttet seg av ordningen siden innføringen i 2015. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at bruken økte med 20 % fra 2020 til 2021.

Å styrke pasientens stilling og kontroll er kjernen i Høyres mål om å skape pasientenes helsevesen. Høyre vil utvide ordningen med fritt behandlingsvalg, slik at vi tar i bruk den ledige kapasiteten, får ned ventetidene, og gir deg som pasient mer makt og mer valgfrihet over din egen hverdag.