Høyres plan for flere jobber og mer eksport av landbruksteknologi

Nye grep skal gi vekst og flere arbeidsplasser innen agritech-næringen.

Fotografiet viser en traktor ved fjorden.
Utvikling av norsk eksportindustri er viktig for arbeidsplasser, velferd og bosetting i distriktene i årene fremover. Agritech-næringen har stort eksportpotensial. Høyres ambisjon er at flere av disse bedriftene skal lykkes internasjonalt. Foto: GettyImages

– Det er et stort potensial for økt eksport av landbruksteknologi. Nå lanserer vi ny politikk som vil legge til rette for at norske landbruksbedrifter skal lykkes internasjonalt og skape flere jobber i Norge, sier statsminister og partileder Erna Solberg.

Muligheter i nye innovative løsninger i landbruket

De senere årene har flere norske bønder sett muligheter i nye innovative og teknologiske løsninger i landbruket. Disse løsningene har gitt grobrunn for flere bedrifter innen landbruksteknologi eller agriteknologi (agritech), en næring som er i ferd med å bli et av verdens raskeste voksende markeder.

Les Høyres nye rapport om agritech her:

Etablerte norske agritech-bedrifter har store og gode muligheter for eksport. Bedriftene må skaleres opp, og flere må tørre å satse på et internasjonalt marked. Samtidig må det skapes enda flere mellomstore og små bedrifter, slik at vi får enda flere arbeidsplasser i fremtiden.

 –  Vi har satt oss som målsetning at agritech-næringen skal doble eksporten innen 2030. Agritech-næringen har et enormt potensiale for vekst på verdensbasis. Norge skal ta en god bit av denne kaken, sier Solberg.

Norge har de beste forutsetningene for å lykkes

Konsulentselskapet McKinsey & Co Norges rapport fra september 2020 trekker frem agritech som en av 11 næringer hvor Norge har konkurransefortrinn, og som kan bli viktige for Norge i fremtiden. Rapporten understreker at Norge har særlig tre konkurransefortrinn, hvorav det første handler om gode vilkår for offentlig-private samarbeid og sterke fag-miljø. Videre trekker de frem teknologikompetansen Norge har gjennom olje og gass, og de avslutter med å bekrefte at Norge har evne og muskler for testing og oppskalering av teknologi, bekreftet gjennom tidligere suksesshistorier på landbruk, som Yara AS.

– Fremover ønsker vi å se mer fra selskaper som N2 Applied som har utviklet en maskin som produserer kunstgjødsel med basis i nitrogen fra kumøkk, sier Solberg.

Høyres forslag til løsninger

  • Fortsette satsingen på næringsrettet forskning og utvikling (FOU)
  • Etablere en ny og forbedret ordning for ansattopsjoner i oppstart- og vekstselskaper
  • Utarbeide en egen strategi for eksport av agritech i regi av Eksportstrategirådet
  • Etablere et katapultsenter for landbruksteknologi
  • Etablering av pilot-L som skal gi støtte til nye produkter for oppskalering og kommersialisering her hjemme, for så å kunne nå ut til nye markeder internasjonalt