Høyre prioriterer sommeraktiviteter for barn og unge

Barn og unge har stort utbytte av å delta på ferie- og sommeraktiviteter. Høyre vil bidra til at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier får denne muligheten.

Tage Pettersen
Høyre vil sørge for at flere barn og unge får et sommerferietilbud, sier Tage Pettersen (H) i Stortingets familie- og kulturkomité. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Krigen i Europa, økte priser og økt rente skaper usikkerhet for mange. Høyre vil bruke mindre oljepenger enn den sittende regjeringen, men vi skal bidra til å bremse folks utgifter, og prioritere støtte til spesielt utsatte grupper.

Høyre i regjering sørget for at barn og ungdom fikk mulighet til å delta på sosiale aktiviteter og arenaer uavhengig av foreldrenes inntekt. Midlene gikk blant annet til ferieaktiviteter.

Nå melder de største frivillige organisasjonene om rekordstor etterspørsel etter gratis sommerferietilbud for barnefamilier over hele landet. Både Røde Kors, Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon og Blå Kors har rekordpågang til de gratis sommerferietilbudene. 

– Vi foreslår derfor i vårt alternative budsjett å gi 50 millioner kroner ekstra til frivillige organisasjoner. Dette vil sørge for at flere barn og unge får et sommerferietilbud, sier Tage Pettersen (H) i Stortingets familie- og kulturkomité.

Høyres mål er at Ingen barn skal ha færre muligheter fordi foreldrene har lav inntekt.

Tina Bru i profil

Høyres forslag til revidert nasjonalbudsjett

Høyre foreslår å bruke mindre oljepenger enn det regjeringen har lagt opp til i sitt forslag til reviderte nasjonalbudsjett.