Trygghet for fremtiden

Norge står overfor flere store utfordringer. Flere eldre og lavere oljeinntekter setter velferdsmodellen vår under press.

Utfordringer vi skal løse fremover:


Hvordan skape muligheter for alle?

Alle har ikke like muligheter til å delta og bidra i samfunnet.


Hvordan sikre trygghet i en urolig verden?

Norge trenger et politi og forsvar som beskytter oss mot morgendagens trusler.


Hva skal vi leve av?

Vi må skape nye lønnsomme jobber over hele landet for å bevare velferden.


Hvordan kutte utslippene, ikke utviklingen?

Hvordan kutte utslippene, uten at folk mister jobben og velferden?Nyheter

Få med deg siste nytt om Høyres politikk og nyheter fra regjeringen.

Politikken vår

Høyres viktigste prosjekt er å bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene.

Bli medlem i Høyre

Som medlem i Høyre bidrar du til å skape et samfunn med muligheter for alle. Uansett om du ønsker å være aktiv eller ikke, er ditt medlemskap viktig for Høyre der du bor.

Ti ting vi har gjort for deg der du bor

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

7 grunner til at Høyre er best for distriktene

Verdiene må skapes før de kan deles, samfunnet må bli mindre byråkratisk og mer makt må overlates til lokalsamfunnene.

Høyres podkaster

Lurer du på hvordan livet på Stortinget er? Vil du lære mer om ideologi? Eller vil du bli bedre kjent med Høyres kvinneforum? Da ønsker vi velkommen til Høyres podkastunivers!