Arkivert artikkel

56 000 nye jobber skapt det siste året

Ferske tall fra SSB viser at det er skapt 56 000 nye jobber det siste året.

Stortingsrepresentant og leder av finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Dette viser at regjeringens satsing på å skape flere jobber virker.

– Dette er en gledelig utvikling! Flere mennesker i arbeid betyr at vi skaper flere verdier. Når vi skaper verdier har vi mer penger å bruke på vår felles velferd, sier Henrik Asheim, som leder finanskomiteen.

Flere i jobb gir færre i fattigdom

Flere i arbeid gjør at færre vil leve i fattigdom. Derfor satser Høyre på å kvalifisere flere til en jobb, på at det alltid skal lønne seg å jobbe og på å arbeidsrette Nav. Målet er at ingen skal bli ufrivillige passive trygdemottakere. Når flere mennesker er i arbeid, betyr det også at færre mennesker lever i fattigdom.

– At flere har en jobb å gå til er viktig for de enkeltindividene det gjelder. Da står de på egne bein, opplever mestring og tilhørighet. I tillegg er det viktig for samfunnet fordi disse menneskene er med på å skape verdiene som sørger for at vi har råd til skole og sykehus, sier Asheim.

Verdien av arbeid er velferd

Det er verdien av arbeid som skaper velferd. Høyre gir familier og bedrifter større økonomisk frihet ved å senke skatte- og avgiftstrykket. Slik blir det også mer attraktivt å skape nye arbeidsplasser og mer lønnsomt å jobbe.

– Vi har den laveste ledigheten på ti år og en kraftig vekst i antall jobber. Vi legger oss ikke på latsiden fremover. Vi gjennomfører pensjonsreformen slik at flere kan stå lengre i jobb, sier Asheim og fortsetter:

– Vi gjennomfører et løft i skolen og arbeidsmarkedet, slik at elever lærer mer, færre faller fra og for at ingen skal oppleve at de går ut på dato. Ikke minst gjennomfører vi en inkluderingsdugnad, som gjør at flere blir inkludert i arbeidsmarkedet. Slik sikrer vi fremtidens arbeidsplasser, slik skaper vi verdier, og slik sikrer vi et bærekraftig velferdssamfunn, avslutter Asheim.

Les også: